Općinski prekršajni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 7.223 27.572 29.570 5.209 107,25% 64
2018. 5.209 24.208 23.993 5.105 99,11% 78
2019. 3.816 29.232 26.697 6.775 91,33% 93
2020. 6.775 21.220 22.594 5.400 106,48% 87
2021. 5.400 21.404 23.018 3.810 107,54% 60