Izvještaj o radu suda

Kvartalno izvješće o rezultatima rada suda u 2022. godini
Kretanje predmeta
Kvartal Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
I. 38.266 6.957 8.707 36.477
II. 36.477 6.361 7,729 35.060
III. 35.060 6.337 5.986 35.411
Kretanje kadrova
Kvartal Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja
I. 65 17 82
II. 65 18 83
III. 66 17 83
Pokazatelji uspješnosti rada
Kvartal CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
I. 125.15% 377 84.84 106.18
II. 121.51% 412 76.64 93.12
III. 94.46% 543 76.35 72.12
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Kvartal Na početku Primljeno Riješeno Nerješeno Udio starih u ukupnom broju nerješenih
I. 447 86 120 413 1,04%
II. 413 44 78 379 0,97%
III. 379 43 85 337 0,95%

Clearance rate (CR) ili stopa rješavanja, predstavlja omjer riješenih i primljenih predmeta u promatranom periodu (100% pokazuje da sud riješava predmeta koliko je i primio, iznad 100% da se broj neriješnih predmeta smanjuje), odnosno kako sud uspijeva riješiti priljev predmeta.

Disposition time (DT) ili pokazatelj vremena rješavanja, predstavlja omjer promatranog perioda (365 dana) i protoka predmeta (omjer riješenih i neriješenih predmeta). Vrijednost je izražena u danima i pokazuje koliko dana traje rješavanje određene vrste predmeta (procijenjena duljina postupka). Ovaj indikator pruža bolji uvid u to kako sud upravlja protokom predmeta, tj. kako rješava priljev novih predmeta.

Prosječan broj riješenih predmeta po rješavatelju predstavlja omjer ukupno riješenih predmeta u promatranom periodu  i ukupnog broja riešavatelja (sudaca i sudskih savjetnika) koji su u promatranom periodu imali u radu sudske predmete.