Proračun

Proračun za 2022. godinu

Financijski plan sredstava za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu:

Dopis (KLASA: 400-06/21-01/78 URBROJ: 514-02-01-02-02/01-21-09) Ministarstva pravosuđa i uprave od 22 prosinca 2021. godine
 

Proračun za 2021. godinu

Financijski plan sredstava za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu:

Dopis (KLASA: 400-06/20-01/76 URBROJ: 514-02-02-02-02/3-20-23) Ministarstva pravosuđa i uprave od 4. siječnja 2021. godine

Proračun za 2020. godinu

Financijski plan sredstava za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu: