Odluka - nastavak prijama stranaka na sudu

Stavlja se izvan snage odluka predsjednice suda broj: 3 Su-272/2021-19 od 1.travnja 2021.

Nastavlja se sa prijamom stranaka u pisarnicama suda (uvidi u spise, pravomoćnosti i dr.) i u svim zk odjelima, u sjedištu suda i u stalnim službama, svakodnevno i u vremenu od 8,30 do 15,30 sati.

Pravosudni policajci i zaštitari, te portiri ili druge osobe koje ovlaste voditelji pisarnica, dužni su od svake stranke (odvjetnika, stranke osobno i dr.), koja nema poziv za sudsku raspravu, te građanina, zatražiti na uvid COVID 19 potvrdu o cijepljenju ili preboljenju, odnosno negativan test na COVID 19, ne stariji od 2 dana.

Osobama koje ne posjeduju navedene COVID 19 potvrde i test, neće se dopustiti ulazak u prostorije suda te će se iste upisati u evidenciju u slučaju incidentnih situacija.

Sve informacije će se strankama i dalje davati putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na korištenje aplikacija e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).

Strankama se sugerira da zahtjeve za izdavanje zk izvadaka sudu dostavljaju i dalje putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakta, te se stranke upućuju na aplikacije e-građani, ali se zahtjevi mogu tražiti i neposredno u zk odjelima.

Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) i nevođenju prekršajnog postupka, stranke će odlagati u kutije, koje će se nalaziti na porti suda u ulici Žrtava fašizma 7 i Užarskoj ulici 3, sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja.

Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille„) stranke će odlagati u kutije koje će biti postavljene na portirnici suda u ulici Žrtava fašizma 7, sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave.

Sve stranke su se dužne pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera – nositi maske u prostoru suda, prethodno dezinficirati ruke i držati međusobnu distancu od 2 metra.

Ova odluka stupa na snagu odmah, a primjenjuje se od 6. prosinca 2021. pa nadalje.