Odluka o ograničavanju pristupa strankama u sud

Zbog porasta oboljelih osoba od bolesti COVID-19 u Primorsko-goranskoj županiji i Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda i na izdvojenim lokacijama suda u Rijeci (Žrtava fašizma 7, Užarska 3, Zadarska 1, Frana Kurelca 3/5) te stalnim službama suda u Delnicama, Opatiji i Malom Lošinju neće se primati stranke od 16. ožujka 2021. do 1. travnja 2021., osim u izuzetnim slučajevima koji će se posebno procijeniti.

Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te se neće moći neposredno predavati u prijemno-otpremnu pisarnicu suda u sjedištu, a niti u drugim posebnim pisarnicama u sjedištu suda u Rijeci i stalnim službama.

Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).

Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) i nevođenju prekršajnog postupka, stranke će odlagati u kutije, koje će se nalaziti na porti suda u ulici Žrtava fašizma 7 i Užarskoj ulici 3, sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja.

Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille„) stranke će odlagati u kutije koje će biti postavljene na portirnici suda u ulici Žrtava fašizma 7 i Užarskoj ulici 3, sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave.

Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka će se sudu dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakta te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.

Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom te se do daljnjega uskraćuje dostavljanje svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.

Sva komunikacija suda sa javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e-mailom i poštom te telefonom.

Sud će primati jedino stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave, uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 16. ožujka 2021. te traje do 01. travnja 2021.