Ročišnik

<< < 11.08.2022. > >>
08:00

Ročište žurni postupak.

Ročište žurni postupak.

Broj predmeta 29. Pp-1586/2022.

Okrivljenik Matej Crnković

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

08:05
08:10
08:15

Ročište žurni postupak.

08:20
08:25
08:30

Ročište žurni postupak.

08:35
08:40

Broj predmeta 29. Pp-1590/2022.

Okrivljenica Anica Radman

Glavna rasprava, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba 68/3 kat

08:45

Ročište žurni postupak.

08:50
08:55
09:00

Ročište žurni postupak.

3. Kov-145/2022

Potvrđivanje optužnice

Okrivljenik: Rishan Osman, zbog kaznenog djela iz članka 326. st. 1. KZ/11

Sudac: Jasna Krnić, sudnica broj 17/I

09:05
09:10
09:15

Ročište žurni postupak.

09:20

Broj predmeta 29. Pp-1582/2022.

Okrivljenik Tomislav Siroglavić

Glavna rasprava, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba 68/3 kat

09:25
09:30

Ročište žurni postupak.

09:35
09:40
09:45

Ročište žurni postupak.

Ročište žurni postupak.

09:50
09:55
10:00

Ročište žurni postupak.

10:05
10:10
10:15

Ročište žurni postupak.

10:20
10:25
10:30

Ročište žurni postupak.

10:35
10:40

Broj predmeta 29. Pp-1617/2022.

Okrivljenik Davor Bašura

Glavna rasprava, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba 68/3 kat

10:45

Ročište žurni postupak.

10:50
10:55
11:00

zamolbeno saslušanje

11:05
11:10

Broj predmeta 29. Pp-1643/2022.

Okrivljenik Franjo Ostojčić

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

Broj predmeta 29. Pp-1470/2022.

Okrivljenik Marijan Štivinović

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00