Odluka o primanju stranaka

Broj: 3 Su-517/2021-2
U Velikoj Gorici, 15. veljače 2021.
Temeljem odredbe čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15,82/15,82/16 i 67/18) te odredbi čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine br. 37/14,49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18, 81/19), teodredbe 42 a Sudskog poslovnika i upute predsjednika Vrhovnog suda RH Broj Su-IV315/2020 od 13. prosinca 2020., sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić, donosi slijedeću

O D L U K U

I.Od 15. veljače 2021. do opoziva, stranke koje nisu obvezni korisnici e komunikacije te moraju pristupiti neposredno u sud radi obavljanja pojedinih radnji ili dobivanja informacija, u pisarnicama suda i stalne službe, primati će se svakim danom od 08-12 sati.
Na prijamu stranaka u pisarnici izmjenjivati će se zaposlenici prema posebnom rasporedu koji je prilog ove odluke, koji će se periodički mijenjati prema prijedlogu voditelja sudske pisarnice.
II. Zemljišno knjižni odjeli primati će stranke:
PONEDJELJKOM
SRIJEDOM I
ČETVRTKOM
OD 08-11 SATI
II. U terminima navedenim u točki II zemljišno knjižni odjeli primati će maksimalno 30 stranaka prema rednim brojevima dolaska koji će se dijeliti na porti (kod pravosudnog dužnosnika) pri ulazu u zgradu od 7.40 h do isteka vremena predviđenog za primanje stranaka.
III. S obveznim sudionicima e – komunikacije komucirati će se isključivo elektroničkim putem.
IV. Odvjetnici, javni bilježnici, korporativni pravnici, sudski vještaci i geodeti primati će se neposredno i :
PONEDJELJKOM, SRIJEDOM I ČETVRTKOM od 12-13 sati
isključivo za radnje koje se ne mogu obaviti elektroničkom komunikacijom ili putem interaktivnih obrazaca.
IV. Pošta će se dostavljati korištenjem usluge e Pošta.
V. Postupci obnove i osnivanja zemljišnih knjiga nastavljaju se do izmjene ove odluka, u uličnom dijelu zgrade na lokaciji Trg kralja Tomislava 37 koja je u tom dijelu uporabljiva, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i upozorenja koliko osoba odjednom može boraviti u prostoru.
1.Stranke se i dalje upućuju u što većoj mjeri koristiti platforme e-komunikacija, e –građani, e- predmet, te pratiti infomacije o radu suda na web stranicama suda .
2. Interaktivni obrasci zahtjeva, prijedloga i potvrda nalaze se i mogu se koristiti na mrežnoj stranici suda.
3. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na e-mail adresu osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone:
U sjedištu-Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36
-kazneni 016269 507 i 537
-građanski 016269 509 i 510
-gruntovnica 016269 561 i 562
-ovrha 016269 508
-izvanparnični 016269 529
-ured predsjednika suda 016269515
U Stalnoj službi suda u Ivanić Gradu, Športska 2
-sudska pisarnica 012831444
-gruntovnica 012831442 i 012831440
-ured voditeljice stalne službe 01 2831445