Ročišnik

<< < 27.09.2021. > >>
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30

Pr-711/2021

Pripremno ročište

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje.

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici
P-11/2021
Soba 1
Sudac Neven Kucelj

P Ob-104/2021

ročište za objavu odluke 27.09.2021. u 8,30 sati

soba broj 9, Stalna služba u Klanjcu

sutkinja Karolina Balen

08:35
08:40

Pr-724/2021

Pripremno ročište

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje.

08:45
08:50

Pr-737/2021

Pripremno ročište

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje.

08:55
09:00

Pr-793/2021

Pripremno ročište

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje.

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici
P Ob-150/2019
Soba 1
Sudac Neven Kucelj

Povrv-175/2021

ročište 27.09.2021. u 9,00 sati

soba broj 9, Stalna služba u Klanjcu

sutkinja Karolina Balen

09:05
09:10

Pr-799/2021

Pripremno ročište

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje.

09:15
09:20

Pr-754/2021

Pripremno ročište

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje.

09:25
09:30

Pr-758/2021

Pripremno ročište

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje.

Psp-26/2019, 27.9.2021. u 9,30 sati, ročište na sudbenom danu u Pregradi, sutkinja Romana Mališ, SS u Krapini

Povrv-226/2021

ročište 27.09.2021. u 9,30 sati

soba broj 9, Stalna služba u Klanjcu

sutkinja Karolina Balen

09:35
09:40

Pr-794/2021

Pripremno ročište

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje.

09:45
09:50
09:55
10:00

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat - objava presude

10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30

K-119/2021

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat - istražni zatvor

12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00