Ročišnik / Javne sjednice

< 20.09.2023. > >>
08:00
Općinski sud u Zlataru

K-19/2022

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Koprivnici

 

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-187/2023.

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Elez Ferati

Prekršaj iz čl. 229. st. 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Glavna rasprava dana 20. rujna 2023. godine u 08:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1747/2022

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Mario Hržić i branitelj

Prekršaj: čl. 196. st.7. i dr. ZSPC

Soba broj 37/II

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica 14/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr: Margita Nikolić (Križić)

Zbog kaznenog djela iz čl. 173. st. 1.  KZ/11

Općinski sud u Slavonskom Brodu

K-195/2023

Optuženi Perica Sabljić

Sudac Vedran Pavelić, sudnica 36/I

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Berislav Štefančić

Tuženik: Dom zdravlja Slavonski Brod

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Tužitelj:  Robert Dujić

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

Radi: ništetnosti

Općinski sud u Vinkovcima

5 P-475/21, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini,

ref. 18, Sudac Josip Bočkai, soba br. 4.

 

P-383/2023  pripremno ročište

Tužitelj: Milka Njegač

Tuženik: Republika Hrvatska

 Radi: utvrđivanja prava vlasništva

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini,

ref. 15, Sutkinja Bićanić, soba br. 6.

 

R1-78/2023

 

Predlagatelj: Dražen Goluska

Protustranka: RH

Radi: osiguranja dokaza

 

Općinski sud u Požegi

Pp Pom-46/2023

okrivljena Leonarda Vukmirović

članak 6. stavak 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 3

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp-598/2023 

Okrivljeni Vedran Anić

Branitelj Ivo Soldo

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pripremno ročište P-760/2023

Općinski sud u Koprivnici

13 P-353/2021

Tužitelj: Daliborka Jarža

Tuženik: Erste & Steiermarkische bank DD

Radi : ništetnosti i isplate

Sudac Darko Magdić, soba br. 21/I, pripremno ročište

08:05
08:10
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Željko Mataić

Tuženik: Dom zdravlja Slavonski Brod

08:15
Općinski sud u Sisku

Pp-1937/2023, soba 6, I-okr. Metalock OSM d.o.o., II-okr. Boris Cvitković i branitelj Petar Živković

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 599/2023

Okrivljeni Danijel Rešetar

Braniteljica Vesna Rajić

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

08:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Željko Kljajić

Tuženik: Dom zdravlja Slavonski Brod

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-907/2022, glavna rasprava, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

08:25
08:30
Općinski sud u Slavonskom Brodu

sutkinja: Marina Smaić

poslovni broj predmeta: P-201/2022

pripremno ročište, sudnica 27/I. kat

Tužitelji:      Vjekoslav Anić; Svjetlana Majer

Tuženici:     Mario Rujek; Ankica Rujek

Radi:            utvrđenja prava na nasljedni dio i dr.

Općinski sud u Koprivnici

 

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-282/2023.

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Marko Blažotić

Prekršaj iz čl. 199. st. 8. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Glavna rasprava dana 20. rujna 2023. godine u 08:30 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO U Virovitici

Okr. Danijel Bogati

Zbog kaznenog djela iz čl. 236. st. 2  u vezi sa st. 1. KZ/11 i čl. 139. st. 2. KZ/11, sve u vezi čl. 51. KZ/11.

Općinski sud u Zlataru

Datum i vrijeme održavanja ročišta 20.9.2023. u 8:30 h

Poslovni broj predmeta: P-932/2022

Sutkinja Jasmina Božić

Soba br. 26, Stalna služba u Krapini

Općinski sud u Zlataru

Povrv-133/2022, 20,09,2023, u 8:30 sati

soba broj 16, sutkinja Romana Mališ, Stalna služba u Krapini

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -  1693/2023 

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik: Lana Prpić 

- radi prekršaja iz čl.  53.st.4.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Zlataru

K-185/2022

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Gospiću

P-214/2022

 • Tužitelj: Ankica Pezelj i dr.
 • Tuženik: Marija Pezelj i dr.
 • Radi: utvrđenja nevaljanosti oporuke ostavitelja i izuzimanja iz ostavine nekretnina 
 • Ročište glavne rasprave  
Općinski sud u Gospiću

P-214/2022

 • Tužitelj: Ankica Pezelj i dr.
 • Tuženik: Marija Pezelj i dr.
 • Radi: utvrđenja nevaljanosti oporuke ostavitelja i izuzimanja iz ostavine nekretnina 
 • Ročište glavne rasprave  
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Tužitelj: Jozo Matković

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

Radi: ništetnosti

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj; Ivica Birtić

Tuženik: Dom zdravlja Slavonski Brod

Općinski sud u Sisku

21.Ovr-134/2020

Stalna služba u Glini

Ovrhovoditelj: EOS MATRIX d.o.o.

Ovršenik: Ivica Žarković

Radi: Ovrha na novčanoj tražbini

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Božana Mihalj 

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-11880/2022

Tužitelj: PP Pakrac

Okrivljenik: Danijel Šurkalović

Branitelj: Nevana Oulovski

Zbog prekršaja iz čl.199. st.6.Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Referada broj 16, sudac Tomislav Kuči, soba broj 3

Broj predmeta: 16 Povrv-69/2022

Pripremno ročište

Tužitelj: Svea ekonomi d.o.o., Zagreb

Tuženik: Dejan Milivojević, Medinci

Radi: isplate

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini

Sutkinja: Jasminka Jirsak

Tužitelj: HRT

Tuženik: Ana Čikeš i dr.

Radi: duga

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - ročište u žurnom postupku

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-31/2023

Tužitelj: Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik: Dražen Šenija

Svjedok: Tomislav Andlar

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 6. i iz čl. 229. st. 1. kažnjivo po čl. 229. st. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici
Tužitelj: Monika Pauly
Tuženik: Jelka Cicak Škrinjar
- radi utvrđenja ništetnim ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te sastava ostavinske imovine
- ročište za glavnu raspravu
- sudnica broj 13

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-249/2023, žurni postupak, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp-2377/2023

okr. Snježana Velčić 

članak 43. stavak 2. i 3. u vezi s člankom 293. stavkom 1. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

žurni postupak 

Općinski sud u Požegi

Pp-170/2022

okrivljeni Ilija Solsdić

članak 176. stavak 5. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 3

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 603/2023

Okrivljeni Marina Belošević

Braniteljica Vesna Rajić

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

08:35
Općinski sud u Slavonskom Brodu

 

pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Dario Dujček

Tuženik: Dom zdravlja Slavonski Brod

08:40
Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2074/2021, glavna rasprava,  1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

08:45
Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1763/2022

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Martin Ifšak

Prekršaj: čl. 53. st.5. i dr. ZSPC

Soba broj 37/II

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp - 1697/2023   

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Igor Kovačević  

- radi prekršaja iz čl.  229.st.7.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Vinkovcima

5 P-356/21, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Sisku

Pp-1185/2023, soba 6, okr. Marko Janžić

Općinski sud u Zadru

Sutkinja Marija Dukić

Općinski sud u Sisku

26. Pp-2952/2021

Stalna služba u Petrinji

soba 4

okr. Tomislav Ozretić

svj. Renata Starčević

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 652/2023

Okrivljeni Dijana Molnar

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

08:50
Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Božana Mihalj 

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp-2379/2023

okr. Đurđica Terezija Cvjetko

članak 43. stavak 2. i 3. u vezi s člankom 293. stavkom 1. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

žurni postupak 

08:55
09:00
Općinski sud u Osijeku

I-Okr. Nikola Kovačević i dr., čl. 315 st. 1 KZ/11, sudac Mladen Radičević

Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Dušana Vasića

Općinski sud u Osijeku

okr. Luka Perak, čl. 158.st.6.KZ/11

sudac Marina Bušbaher Oberkirš, sudnica br.15

Općinski sud u Zadru

3 P-852/2023 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Županijski sud u Zagrebu

7 K-Rz-5/2022, optuženi Perica Kustura, čl. 122. OKZ RH (ratni zločin protiv ratnih zarobljenika), rasprava će se održati u sudnici 80/II kat

Općinski sud u Zlataru

predsjednica vijeća Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Bjelovaru

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU, Stalna služba u Čazmi

Tužitelj: Damir Kralj

Tuženik: Republika Hrvatska

Radi: stvarno-pravo vlasništva

gl. rasprava-saslušanje stranaka 

Soba broj: 4

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju - Sudnica br. 3

Poslovni broj: Pn-14/2023

Pripremno ročište

PRAVNA STVAR:
TUŽITELJI: Vlatka Radonić i dr. 
TUŽENIK: Hrvatske šume d.o.o.
RADI: naknade štete

Općinski sud u Novom Zagrebu

16 Povrv-1275/2019

Ovrhovoditelj (tužitelj): Grad Zagreb

Ovršenik (tuženik): Krešo Šišak

Radi: isplate

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1513/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Goran Klauda

- radi prekršaja iz čl.  199.st.6.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Virovitici

R1-51/2023

Predlagatelj: Klementina Gebich

Protustranka: Stjepan Barčan

Radi: razvrgnuća suvlasničke zajednice

Sudac Darko Barišić, soba broj 19/II

 

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: S.M.

Tuženik: I.S.

Radi: bračne stečevine

Općinski sud u Zlataru

20.09.2023. u 9 sati

broj predmeta Pn-405/2022

sutkinja Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Županijski sud u Zagrebu

11 K-25/2023, optuženi Mario Popović, čl. 230. st.2. KZ (razbojništvo), rasprava će se održati u sudnici 79/II 

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

I Kž-Us-3/2023, okrivljenik Ante Pavić, kazneno djelo protiv službene dužnosti - protuzakonito posredovanje, članak 343. stavak 3.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Javna sjednica , okr. Ante Pavić i dr., čl. 343 st. 2,3 KZ/11

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec 

Tužitelj: T.M. 

Tuženik: D. A. 

Radi: naknade štete 

Soba broj 13. 

Općinski sud u Požegi

P Ob-7/2022

Tužitelj: Dominik Kljaić

Tužena: Dina Kljaić

Radi: spor o roditeljskoj skrbi

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica 14/I

Tužitelj: ODO u Bjelovaru (preuzeto ODO u Virovitici)

Okr: Mlađenka Miodragović

Zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 2.  KZ/11

Općinski sud u Vinkovcima

16 P-93/2020, ročište za glavnu raspravu, 

Stalna služba  u Županji, soba broj 2, sudac Helena Zetić.

Općinski sud u Vinkovcima

9 K-278/2022, optuženi Josip Brkić

sudac Julka Vučinić-Jurić, sudnica broj 7

Općinski sud u Osijeku

K-283/2020, okr. Zlatko Pinjuh i dr., čl. 149. st. 2. KZ/11., sudac Velimir Čolović

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Tužitelj: Anto Prgomet i dr.

Tuženik: Antun Blažević i dr.

Radi: naknade štete

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P Ob-176/2023

Lolić

Radi: razvoda braka

Ročište za glavnu raspravu

 

Županijski sud u Zagrebu

1 K-39/2022, I opt. Milivoj Fučkar i dr., čl. 246/2 KZ/11 (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), rasprava će se održati u sudnici 71/II

Županijski sud u Varaždinu

Sudac Dejan Repić

Optuženi J. O., zbog kaznenih djela iz čl. 154. st. 2. u vezi st. 1. toč. 1. i 2. u vezi čl. 153. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11. - javnost isključena 

Općinski sud u Dubrovniku

K-239/2019, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

Županijski sud u Zagrebu

12 K-44/2022 opt. Silvestar Fotivec, čl. 190. st. 3. KZ/11 (neovlaštena proizvodnja i promet drogama), rasprava će se održati u sudnici 72/II

Općinski sud u Sisku

21. Pn-96/2022

Stalna služba u Glini

Tužitelj: Josip Matošević

Tuženik: Hrvatski ured za osiguranje

Radi: naknade štete

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: KBC Sestre milosrdnice

Tuženik: Darija Livaić

Radi:  naknade štete

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-11858/2022

Tužitelj: PP Pakrac

Okrivljenik: Siniša Papaik 

Svjedok: Rifat Rastoder

Zbog prekršaja iz čl.199. st.7.Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Zadru

118 R1-188/2023

ročište, soba broj 1

sudski savjetnik Nikola Bilan

SS Biograd na Moru

Općinski sud u Sisku

K-411/2021

Okrivljenik: Markica Filipović

Radi: kaznenog djela iz članka 139. 

stavka 2. Kaznenog zakona

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - ročište u žurnom postupku

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-112/2023

Tužitelj: Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik: Danica Križanec

zbog prekršaja iz čl. 53. st. 1. kažnjivo po čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Požegi

R2-235/2023

Predlagatelj: Dušanka Nedić

Protupredlagatelj: Josip Nedić

Radi: ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2144/2021, glavna rasprava, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Zadru

96 P-1999/2020, Ročište za glavnu raspravu, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Općinski sud u Zlataru

P-1227/2022

Sutkinja Romana Mališ

Soba br. 16, Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini,

ref. 18, Sudac Josip Bočkai, soba br. 4.

 

P-286/2023  pripremno ročište

Tužitelj: Ivica Tomljenović

Tuženik: Republika Hrvatska

 Radi: utvrđivanje prava vlasništva nekretnine

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp-736/2023
Viši sudski savjetnik-specijalist Ksenija Krklec
Općinski sud  u Zlataru, Stalna služba u Krapini, soba broj 22

 

Općinski sud u Sisku

Pp-1186/2023, soba 6, okr. Lucija Bobinac

Općinski sud u Zadru

107 P-1244/2023

sudac Nada Olić - soba 214/II - pripremno ročište

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-114/2022, žurni postupak, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Općinski sud u Sisku

26. Pp-1540/2022

Stalna služba u Petrinji

soba 4

okr. Nikola Milošić

Općinski sud u Požegi

Ovr-106/2017

Ovrhovoditelj: Kutjevo d. d

Ovršenik: Ivica Čerti

Radi: ovrhe

Općinski sud u Požegi

Pp-687/2023

okrivljeni Željko Stahl

članak 72. stavak 1. točka 7. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 3

Općinski sud u Slavonskom Brodu

R2-627/2023 - Ročište radi pohrane oporuke

Općinski sud u Gospiću

Ovr-70/2021

 • Ovrhovoditelj: PBZ d.d.  
 • Ovršenik: Miroslav Pavlić
 • Ovrha na nekretnini 
 • ročište   
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 658/2023

Okrivljeni Josip Habijanec

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

Županijski sud u Splitu

Sudac Mile Rebić, Kus-15/2019  Pero Antunović čl.337. KZ/97

Trgovački sud u Varaždinu

P-91/2022 - ročište za glavnu raspravu

Tužitelj: IVAN KVAKAN iz Čakovca

Tuženik: KVAKAN-RUŽMAN d.o.o. Prelog

Radi: istupanja člana iz društva

Županijski sud u Zagrebu

2 K-89/2013, optuženi Petar Tonković i dr, čl. 337 st. 4 i dr. KZ/97 (zlouporaba položaja i ovlasti), rasprava će se održati u sudnici 107/III

Općinski sud u Vinkovcima

P-267/2022., sudac Ivan Katičić, soba br. 3

Općinski sud u Dubrovniku

40K-227/2019, sutkinja Dubravka Đivanović, sudnica br.4

Općinski sud u Koprivnici

13 P-182/2019

Tužitelj: Branko Pintar

Tuženik: OTP banka Hrvatska d.d.

Radi: utvrđenja ništetnosti i isplate

Sudac Darko Magdić, soba br. 21/I, ročište glavne rasprave

09:05
09:10
Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp-2381/2023

okr. Sandro Eremija

članak 199. stavak 2. i 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

žurni postupak 

09:15
Općinski sud u Puli-Pola

Okrivljenik: Ana Cukrov

Zbog kaznenog djela iz čl. 177. st. 2. KZ/11

Općinski sud u Puli-Pola

Sudac Miljenko Matić

Općinski sud u Dubrovniku

P-76/2022, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1449/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:  Nives Rusek 

- radi prekršaja iz čl.  176.st.5. i dr.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Županijski sud u Vukovaru

Rasprava u predmetu broj K-8/2021 protiv okrivljenika J. L. zbog kaznenog djela iz čl. 100.  KZ/11. i dr., sudnica 216/I sudac Anica Filipović.

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Božana Mihalj 

Općinski sud u Sisku

Pp-1241/2023, soba 6, okr. Davor Štefančić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 705/2023

Okrivljeni STILL-BAU d.o.o. i Josip Čeliga

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

09:20
Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2079/2021, glavna rasprava, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

09:25
09:30
Općinski sud u Dubrovniku

P.80/2023, In Trend d.o.o. - Anica Ana Bašić i dr., predaje u posjed nekretnine, soba broj 5

Općinski sud u Gospiću

P-255/2019

 • Tužitelj: JU NP Plitvička jezera 
 • Tuženik: Milan Potkrajac
 • Radi: predaje i ispražnjenja nekretnine u posjed i isplate 
 • Pripremno ročište  
Općinski sud u Sisku

37. R1-92/2022

Stalna služba u Petrinji, soba 2

Predlagatelj: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Protustranka: Jovan Vukmanović

radi: osiguranja dokaza saslušanjem

Općinski sud u Koprivnici

 

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-284/2023.

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Tomislav Votuc

Prekršaj iz čl. 199. st. 8. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Glavna rasprava dana 20. rujna 2023. godine u 09:30 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Zadru

Ročište za glavnu raspravu

Stalna služba u Pagu, soba 5

Sudac Sonja Miljak

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1788/2022

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Antun Augustović

Prekršaj: čl. 65. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

Soba broj 37/II

Trgovački sud u Varaždinu

2 St-183/2023

Ispitno i izvještajno ročište

Dužnik: GROUP HRH j.d.o.o. u stečaju, Lančić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -  1327/2023 

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Ivan Filipaj

- radi prekršaja iz čl.  53.st.4.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P-554/2021

ročište za gl. rspravu -isplate

Županijski sud u Velikoj Gorici

Opt. MELVIN ALIŠKOVIĆ, čl. 110. KZ/11

Općinski sud u Virovitici

OPĆINSKI SUD U VIROVITICI

Sudac: Darko Barišić

Sudnica: 19

Tužitelj: Flora VTC d. o. o.

Tuženi: Darko Grdić

Radi: isplate

Općinski sud u Sisku

38 K-177/2019

Okrivljeni Sandro Paljušić

zbog kaznenog djela iz članka 139. stavak 2. i 3. Kaznenog zakona

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, Sudnica 118

Sutkinja Gordana Muža Andreić

Općinski sud u Vinkovcima

16 P-822/2019, pripremno ročište u redovnom postupku, 

Stalna služba u Županji, soba broj 2, sudac Helena Zetić.

Općinski sud u Sisku

37. Psp-7/2023

Stalna služba u Petrinji, soba 2

Tužitelj: Dragan Jekić

Tuženik: Nebojša Bunčić i dr. 

radi: smetanje posjeda

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Božana Mihalj 

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-1864/2022

Tužitelj: PP Pakrac

Okrivljenik: Damir Svjetličić

Svjedok: Natalija Širac

Zbog prekršaja iz čl.163. st.8.  i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-205/2023

Tužitelj: Policijska postaja Grubišno Polje

Okrivljenik: Vojislav Škorić

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 8. i iz čl. 293. st. 2. kažnjivo po čl. 293. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - ročište u žurnom postupku

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-167/2023

Tužitelj: Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik: Melita Kinčl Dujo

zbog prekršaja iz čl. 53. st. 1. kažnjivo po čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp-598/2023
Viši sudski savjetnik-specijalist Ksenija Krklec
Općinski sud  u Zlataru, Stalna služba u Krapini, soba broj 22

 

Općinski sud u Sisku

Pp-1401/2023, soba 6, okr. Valentino Delić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2622/2021, glavna rasprava,  soba broj 6, sudac Ida Jurić

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp-2441/2023

okr. Romano Gorše

branitelj Tomislav Barišić

članak 199. stavak 2. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

žurni postupak 

Općinski sud u Gospiću

P-193/2020

 • Tužitelj: Đuro Banjanin
 • Tuženik: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 • Stvarno činidba 
 • Glavna rasprava
Općinski sud u Sisku

26. Pp-1406/2022

Stalna služba u Petrinji

soba 4

okr. Stjepan Stanić

Županijski sud u Rijeci

Sudac Domagoj Vučkov - opt. Davor Peremin i dr.

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 716/2023

Okrivljeni Jurica Mesec

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

09:35
09:40
Općinski sud u Zadru

16 P-901/2023 (Neven Jurin - Općina Preko i dr. /utvrđenje)

Roč. 20.9.2023. u 9,30 sati, sudnica 213

Sutkinja: Melita Lisica, OS Zadar, Borelli 9

09:45
Općinski sud u Zadru

3 P-966/2022 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1322/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik: Krunoslav Grivić  

- radi prekršaja iz čl.  72.st.2  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Vinkovcima

5 Pr-328/21, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Sisku

Pp-1408/2023, soba 6, okr, Stjepan Markić

Općinski sud u Sisku

26. Pp-389/2022

Stalna služba u Petrinji

soba 4

okr. Natalija Anić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 84/2023

Okrivljeni Damir Kraljevečki

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

09:50
Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Božana Mihalj 

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp-2458/2023

okr. Mateja Ilijašev

tužitelj II. postaja prometne policije Zagreb

članak 229. stavak 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

glavna rasprava 

09:55
10:00
Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Miaila Basta

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama

Ovrhovoditelj - Željko Vojković

Ovršenik - Milivoj Petek

Radi - ovrhe na nakretninama

soba 35/II kat

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1050/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik: Romeo Radć  

- radi prekršaja iz čl.  53.st.4  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Požegi

P-205/2022

Tužitelj: Lidija Vojnić

Tuženik: Addiko bank d.d.

Radi: utvrđenja ništetnosti i isplate

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu
Referada broj 32, sudac Lovro Tomičić, soba broj 10
Broj: P-87/2019
ročište za glavnu raspravu
Tužitelj: Angela Petrović i dr.
Tuženik: HRVATSKI POSLOVNI CENTAR-STAMBENO POSLOVNO GOSPODARSTVO d.o.o.
Radi: isplate

 

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

I Kž-197/2023, okrivljenik Bojan Vučinić, kazneno djelo protiv života i tijela - teškim ubojstvom, članak 111. toč. 2. KZ/11.

Općinski sud u Osijeku

okr. Đ. Bošnjak, čl. 228. st. 1. KZ/11, sudac D. Vukušić

Općinski sud u Vinkovcima

9 K-127/2022, optuženi Tomislav Sefčik

sudac Julka Vučinić-Jurić, sudnica broj 7

Općinski sud u Vinkovcima

16 P-187/2023, pripremno ročište u redovnom postupku, 

Stalna služba u Županji, soba broj 2, sudac Helena Zetić.

Općinski sud u Osijeku

K-390/2022, okr. Josip Barukčić, čl. 235. st. 1. KZ/11, sudac Velimir Čolović

Općinski sud u Sisku

21. P-30/2023

Stalna služba u Glini

Tužitelj: Ranko Jurković i dr.

Tuženik: Matej Kušan

Radi: naknada štete

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-1664/2022

Tužitelj: PP Križevci

Okrivljenik: Goran Mandić

Svjedok: Darinka Cikač

Zbog prekršaja iz čl.6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

 

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-245/2023

Tužitelj: Policijska postaja Grubišno Polje

Okrivljenik: Zdenko Rab

Svjedok: Adam Milican

zbog prekršaja iz čl. 216. st. 1. t. 3. kažnjivo po čl. 216. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec 

Tužitelj: F.Č. 

Tuženik: D.Č. 

Radi: utvrđenja 

Soba broj 3. 

Trgovački sud u Varaždinu

Tužitelj: OSIJEK-KOTEKS dd

Tuženik: BANKA KOVANICA d.d.

Radi: pripremno ročište

Općinski sud u Novom Zagrebu

Predlagatelj: V.B.

Radi: davanja suglasnosti i odobrenja za upravljanje imovinom mlt. djeteta

Općinski sud u Sisku

Pp-1409/2023, soba 6, okr. Bojan Dadasović

Općinski sud u Gospiću

P-182/2022

 • Tužitelj: Nebojša  Trošelj i dr.
 • Tuženik: Ana Trošelj
 • Vraćanje dara 
 • Pripremno ročište
Općinski sud u Sisku

26. Pp-255/2022

Stalna služba u Petrinji

soba 4

okr. Robert Kumpez

Općinski sud u Požegi

Pp.958/2023

okrivljeni Dalibor Raguž

članak 32. stavak 4. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 3

Županijski sud u Bjelovaru

sutkinja Maja Sikora, soba 105/I

opt. Horvatek i dr. , zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 2. Kaznenog zakona i dr. 

10:05
10:10
Općinski sud u Zadru

3 P-954/2022 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Božana Mihalj 

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp-2459/2023

okr. Miljenko Jurić

članak 163. stavak 1. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

žurni postupak 

10:15
Općinski sud u Sisku

Pp-1298/2023, sboa 6, okr. Goran Prpić

Općinski sud u Sisku

26. Pp-650/2023

Stalna služba u Petrinji

soba 4

svj. Vlado Majača

10:20
10:25
10:30
Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Dušana Čizmića

Općinski sud u Dubrovniku

R1 Ob.48/2020, Centar - A.K., lišenje poslovne sposobnosti, soba broj 5

Općinski sud u Vinkovcima

16 P-460/2022, pripremno ročište,

Stalna služba  u Županji, soba broj 2, sudac Helena Zetić.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P Ob-156/2023

Akmačić

Radi: razvoda braka

Ročište za glavnu raspravu

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Božana Mihalj 

Općinski sud u Požegi

P-168/2023

Pravna stvar:

Tužitelj: Ivanka Prnjavorac

Tuženik: Addiko Bank d.d.

Radi: utvrđenja ništetnosti

Općinski sud u Sisku

Pp-1361/2023, soba 6, okr. Stjepan Petričević

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp-2463/2023

okr. Tomislav Čulina 

članak 199. stavak 2. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

žurni postupak 

Županijski sud u Dubrovniku

sudnica 7, okrivljeni N.G. zbog kaznenog djela iz članka 158. stavak 5. u vezi stavka 1. i dr. 

Općinski sud u Požegi

Kvm-18/2023

Okrivljenik: Slaven Pranjić

Zbog kaznenih djela iz članka 139. stavak 3. u vezi stavka 2. i dr. KZ/11

10:35
10:40
Općinski sud u Zadru

3 P-912/2022 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-620/2023, žurni postupak, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

10:45
Općinski sud u Zadru

Pripremno ročište

Stalna služba u Pagu, soba 5

Sudac Sonja Miljak

Općinski sud u Dubrovniku

R1 Ob,407/2020, Centar - M.B., lišenje poslovne sposobnosti, soba broj 5

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini,

ref. 18, Sudac Josip Bočkai, soba br. 4.

 

Pom-21/2023 zamolbeno saslušanje tužitelja i svjedoka u predmetu  17 P-6757/2022

Podnositelj: Općinski Građanski sud u Zagrebu

Općinski sud u Sisku

Pp-1399/2023, soba 6, okr. Adem Delkić, branitelj Dragan Crnković

10:50
10:55
11:00
Općinski sud u Bjelovaru

Posl. broj: P-602/2021

Tužitelj: Stjepan Draganić

Tuženik: Raiffeisenbank Austria d.d.

Radi: isplate

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi, soba br. 4

Općinski sud u Zadru

Ročište za glavnu raspravu

Stalna služba u Pagu, soba 5

Sudac Sonja Miljak

Općinski sud u Zadru

3 P-894/2022 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Virovitici

OPĆINSKI SUD U VIROVITICI

Sudac: Darko Barišić

Sudnica: 19

Tužitelj: Marko Pokupić

Tuženi: Gibičar Jaga i dr.

Radi: utvrđenja prava vlasništva

Općinski sud u Vinkovcima

16 P-234/2022, ročište za glavnu raspravu, 

Stalna služba u Županji, soba broj 2, sudac Helena Zetić.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P Ob-190/2023

Stipančević 

Radi: razvoda braka

Ročište za glavnu raspravu

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

I Kž-239/2023, okrivljenik Bruno Jusup, kazneno djelo protiv života i tijela - teško ubojstvo, opisano i kažnjivo po članku 111. točka 1. KZ i dr.

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - ročište u žurnom postupku

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-3267/2022

Tužitelj: Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik: Darko Tadić

Svjedok: Krešo Ožegović

zbog prekršaja iz čl. 229. st. 2. kažnjivo po čl. 229. st. 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Slavonskom Brodu

ročište za glavnu raspravu

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Ankica Knezović

Tuženik: OB dr J.Benčević Slavonski Brod

Općinski sud u Gospiću

P-17/2020

 • Tužitelj: Jasna Bobnjarić
 • Tuženik: Republika Hrvatska
 • Priznanje prava vlasništva 
 • Glavna rasprava
Općinski sud u Gospiću

P-180/2022

 • Tužitelj: Nebojša Trošelj 
 • Tuženik Zlatko  Trošelj i dr.
 • Utvrđenje prava vlasništva
 • Pripremno ročište

 

Općinski sud u Koprivnici

13 P-259/2019

Tužitelj: Sanja Hlebar

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

Radi: utvrđenja ništetnosti i isplate

Sudac Darko Magdić, soba br. 21/I, ročište glavne rasprave

11:05
11:10
11:15
Općinski sud u Gospiću

R1-59/2022

 • Predlagatelj: Snježana Grgac 
 • Protustranka: Ljiljana Senak i dr. 
 •   Radi: razvrgnuće suvlasničke zajednice  
 • Ročište 
Općinski sud u Bjelovaru

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU

STALNA SLUŽBA U ČAZMI

Tužiteljica: Gordana Rakić

Tužena: Republika Hrvatska

radi: utvrđenja prava vlasništva

gl, rasprava, soba  4

 

11:20
11:25
11:30
Općinski sud u Osijeku

K-41/2020 opt. Ilija Jelenić, čl. 117 st 2 KZ/11, sutkinja Špigel, soba 26

Općinski sud u Puli-Pola

Okrivljenik: Danijel Banković

Zbog kaznenog djela iz čl. 190.s t. 2. KZ/11

Općinski sud u Puli-Pola

Sudac Miljenko Matić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -  1672/2023 

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Snježana Lisjak

- radi prekršaja iz čl.   53.st.4.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Zlataru

20.09.2023. u 11,30 sati

broj predmeta Pn-52/2022

sutkinja Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica 14/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr: Vinko Kraljević

Zbog kaznenog djela iz čl. 271. st. 2. i dr.  KZ/11

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P Ob-228/2023

Gazibarić 

Radi: razvoda braka

Ročište za glavnu raspravu

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr. Dragan Mrđen

Zbog kaznenog djela iz čl. 256. st. . i 1. KZ i dr.

Općinski sud u Osijeku

I. okr. Stjepan Putak i dr., čl. 236 st 2. KZ/11., sutkinja Dunja Petrović, soba 23.

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Referada broj 16, sudac Tomislav Kuči, soba broj 3

Broj predmeta: 16 P-554/2019

Glavna rasprava          

Tužiteljica: Ružica Lekić, Bukvik

Tuženik: Republika Hrvatska

Radi: utvrđenja

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-4766/2022

Tužitelj: Policijska postaja Daruvar

Okrivljenik: Ana Babić

Branitelj: Marina Lacković

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 8., iz čl. 49. st. 2. kažnjivo po čl. 49. st. 4. i iz čl. 43. st. 1. kažnjivo po čl. 43. st. 3. uz primjenu čl. 293. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-983/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Stanko Punčec

Prekršaj iz čl.199. st. 6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 20. rujna 2023. u 11:30 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

11:35
11:40
11:45
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1579/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Đurica Vinković 

- radi prekršaja iz čl.  53.st.5.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

11:50
11:55
12:00
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju - Sudnica br. 3

Poslovni broj: Psp-20/2022

Očevid na licu mjesta

PRAVNA STVAR:
TUŽITELJ: Zlatko Groš
TUŽENIK: Krunoslav Ozimac
RADI: smetanja posjeda prava služnosti

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica 23/II

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr: Tomislav Šumski

Zbog kaznenog djela iz čl. 233. st. 1. KZ/11

Općinski sud u Bjelovaru

Posl. broj: P-814/2021

Tužitelj: RH i dr.

Tuženik: Sunčanica Janušić  Feher

Radi: isplate

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi, soba br. 4

Općinski sud u Sesvetama

OS SESVETE, SS DUGO SELO 

PRAVNA STVAR 

TUŽITELJ: Ankica Hozdić 

TUŽENIK: Josipa Stanić i dr. 

RADI: obvezno - ostalo 

SUDAC: Ranka Memišević 

Općinski sud u Gospiću

K-203/2020

 • okr. Ivan Kolak
 • 119. stavak 1. KZ/11 
 • odgoda
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1627/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Marko Sučić

- radi prekršaja iz čl.   229.st.7.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: Petra-Pia Krajač

Tuženik: Tomislav Krajač

Radi: bračne stečevine

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-2189/2022

Tužitelj: PP Bjelovar

Okrivljenik: Adriano Bojko

Branitelj: Franjo Ribić

Svjedok: Dario Horak i Goran Crnković

Zbog prekršaja iz čl.39a st.1. t.3. i dr. Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: Croatia osiguranje d.d.

Tuženik: Mladen Štimac i Christian Grdur

Radi: isplate

Općinski sud u Sisku

K-344/2021

Okrivljenik: Pero Marković

Radi: kaznenog djela iz članka 139. 

stavka 3. Kaznenog zakona

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-4845/2022

Tužitelj: Policijska postaja Grubišno Polje

Okrivljenik: Milan Jelenić

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini,

ref. 18, Sudac Josip Bočkai, soba br. 4.

 

R2-126/2023  ročište

Predlagatelji: Dušan Samardžić i dr.

Radi: ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-934/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Tanja Bogdan 

Prekršaj iz čl. 163. st. 9 i dr. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 20. rujna 2023. u 12:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Sisku

Pp-1569/2023, soba 6, okr. Siniša Josipović

Trgovački sud u Varaždinu

Dužnik: POUNJE MODA j.d.o.o.

Radi: prethodni postupak

Općinski sud u Koprivnici

13 P-137/2021

Tužitelj:Adriatic osiguranje d.d.

Tuženik Zlatko Kosec

Radi: isplate

Sudac Darko Magdić, soba br. 21/I,  ročište glavne rasprave

12:05
12:10
12:15
Općinski sud u Zadru

3 P-359/2022 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Slavonskom Brodu

R1 Ob-398/2021

ročište - lišenje poslovne sposobnosti

Općinski sud u Sisku

Pp-1837/2023, soba 6, I-okr. Cesarec usluge j.d.o.o. i II-okr. Manuel Cesarec

Općinski sud u Vinkovcima

Pn-86/2022., sudac Ivan Katičić, soba br. 3

12:20
12:25
12:30
Općinski sud u Novom Zagrebu

opt. OLIVER LUČIĆ

Zbog kaz. djela iz čl. 228. st. 1. KZ

Soba 308/III kat

Trgovački sud u Varaždinu

2 St-268/2022

Ispitno i izvještajno ročište

Dužnik: JJ - AUTI d.o.o. u stečaju, Čakovec

Županijski sud u Varaždinu

Sudac Dejan Repić

Optuženi M. M., zbog kaznenih djela iz čl. 163. st. 1. i 2. i dr. Kaznenog zakona - javnost isključena - ODGOĐENO

Općinski sud u Zlataru

20.09.2023. pripremno ročište u 12,30 sati

broj predmeta P-204/2023

sutkinja Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Vinkovcima

Općinski sud u Vinkovcima, Stalna služba u Županji

soba 12

ročište radi pohrane oporuke

Trgovački sud u Varaždinu

Stečajni postupak:

Stečajni dužnik: GUJDA j.d.o.o., Črečan

Radi: pokretanja stečajnog postupka

Općinski sud u Vinkovcima

5 P-1157/19, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - ročište u žurnom postupku

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-4850/2022

Tužitelj: Policijska postaja Grubišno Polje

Okrivljenik: Filip Sušilović

Svjedoci: Goran Ivanović, Marko Biondić

zbog prekršaja iz čl. 46. st. 1. kažnjivo po čl. 46. st. 3. uz primjenu čl. 293. st. 1. i iz čl. 176. st. 2. kažnjivo po čl. 176. st. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-985/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Dejan Mihelčić

Prekršaj iz čl. 199. st. 6 i dr. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 20. rujna 2023. u 12:30 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Sisku

Pp-1904/2023, soba 6, okr. Sanjin Tahirović, branitelj Milica Nenadović Timarac 

Općinski sud u Sisku

26. Pp-1890/2023

Stalna služba u Petrinji

soba 4

svj. Ivan Klindić

Županijski sud u Velikoj Gorici

Opt REDŽEP BERIŠA, čl. 153. st. 2. KZ/11–sudnica 3

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Tužitelj: Ivan Mrvčić

Tuženik: Hrvatski ured za osiguranje

Radi: naknade štete

soba 6/II

Općinski sud u Slavonskom Brodu

R1 Ob-338/2023

Lemešić

Radi: ostvarivanja osobnih odnosa sa mlt. djecom

Ročište za glavnu raspravu

Županijski sud u Zagrebu

5 Kov-Us-74/2022, okrivljeni Marijan Končevski i drugi, čl. 291. st. 1. i dr. KZ/11 (kazneno djelo protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti), sjednica optužnog vijeća održat će se u sudnioci 105/III

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Z-8880/2023
Viši sudski savjetnik-specijalist Ksenija Krklec
Općinski sud  u Zlataru, Stalna služba u Krapini, soba broj 22

 

12:35
12:40
12:45
Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Božana Mihalj 

Općinski sud u Sisku

Pp-1941/2023, soba 6, okr. Denis Konjević

Općinski sud u Sisku

26. Pp-1487/2023

Stalna služba u Petrinji

soba 4

okr. Ivan Rajčević

svj. Blaženka Rajčević

12:50
12:55
13:00
Općinski sud u Sisku

37. P-367/2022

Stalna služba u Petrinji, soba 2

Tužitelj: Ivan Ljubešić i dr. 

Tuženik: EOS Matrix d.o.o.

radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom 

Županijski sud u Zagrebu

11 Kov-Us-139/2022, okr. Josipa Čulina i dr., čl. 295. st. 2. u svezi članka 52. i dr. KZ/11, trgovanje utjecajem, sjednica optužnog vijeća održati će se u sudnici 107/III

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Božana Mihalj 

Općinski sud u Dubrovniku

K-200/2021, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

Trgovački sud u Varaždinu

Stečajni postupak

Stečajni dužnik: MARCONNI  TRANS d.o.o., Varaždin

Radi: pokretanja stečajnog postupka

Općinski sud u Bjelovaru

P-763/2022

Tužitelj: Ana Marić

Tuženik: Ljubinka Činčak

Radi: raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju 

Stalna služba u Daruvaru, očevid na licu mjesta u Daruvaru 

Općinski sud u Koprivnici

16 Z-1722/2023

Predlagatelj: Svemir Čevis

Radi: pojedinačnog zk. ispravnog postupka

Viša sudska savjetnica-specijalist Marina Rengel Brlečić

Očevid na nekretninama u k.o. Koprivnica i Koprivnički Ivanec

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - ročište u žurnom postupku

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-4879/2022

Tužitelj: Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik: Bruno Kajgana

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Koprivnici

Ovrhovoditelj: Wüstenrot stambena štedionica dioničko društvo                                                                                                  

Ovršenik:Zlatko Korošec                                       

Radi: ovrhe na nekretninama

Viša sudska savjetnica: Nikolina Valent – soba broj 25/I – očevid na nekretninama

Općinski sud u Vinkovcima

7 Kov-15/2023

opt. Vedran Đukić

KZ11 čl. 236. st.2.

 

Sudac Vesna Resli, soba br. 6

Općinski sud u Dubrovniku

40K-193/2022, sutkinja Dubravka Đivanović, sudnica br.4

Općinski sud u Koprivnici

13 Pn-1/2023

Tužitelj: Vladimir Stubičar

Tuženik: lovačka udruga Jelen Draganovec

Radi:  naknade štete

Sudac Darko Magdić, soba br. 21/I,  pripremno ročište

13:05
13:10
13:15
Općinski sud u Puli-Pola

Okrivljenik: Irnad Sivić

Zbog kaznenog djela iz čl. 179.a i dr. KZ/11

Općinski sud u Puli-Pola

Sudac Miljenko Matić

Općinski sud u Zadru

107 P-1844/2021

sudac Nada Olić - soba 214/II - pripremno ročište

Općinski sud u Vinkovcima

5 Pn-28/22, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

13:20
13:25
13:30
Općinski sud u Sisku

Kov-235/2023

Okrivljenik: Roko Krznar

Radi: kaznenog djela iz članka

139. stavka 2. Kaznenog zakona

Općinski sud u Požegi

Kv-42/2023

Osuđenik: Silvija Tupek

Zbog kaznenog djela iz članka 228. stavak 1. KZ/11

Općinski sud u Sisku

26. Pp-2331/2021

Stalna služba u Petrinji

soba 4

svj. Marko Pavun

Općinski sud u Požegi

Kv-42/2023

Osuđenica: Silvija Tupek

Zbog kaznenog djela iz članka 228. stavak 1. KZ/11

Općinski sud u Novom Zagrebu

50 R2-157/2023

Predlagatelj: Ana Nodilo

Protustranka: Marta Nodilo

radi ovjere ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

13:35
13:40
13:45
Općinski sud u Sisku

26. Pp-3516/2021

Stalna služba u Petrinji

soba 4

svj. Marko Pavun

13:50
13:55
14:00
Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-1879/2022

Tužitelj: PP Pakrac

Okrivljenik: Matej Mesic

Branitelj: Tihomir Volić

Zbog prekršaja iz čl.53. st.4.Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Sisku

26. Pp-523/2022

Stalna služba u Petrinji

soba 4

okr. Simo Roksandić

svj. Antun Kolarić

Općinski sud u Požegi

Kvm-20/2023

Osuđenica: Mihaela Larma

Zbog kaznenog djela iz članka 172. stavak 2. KZ/11

14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

okr. Srećko Radelić

Zbog kaznenog djela iz čl. 256. st. 3. u svezi st. 1. istog čl. KZ/11 i čl. 279. st. 2. KZ/11 - objava odluka.

14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
Općinski sud u Dubrovniku

P-869/2019, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00