Ročišnik

<< < 25.04.2022. > >>
08:00
Općinski sud u Zlataru

K-400/2020

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Vinkovcima

5 P-434/21, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp-2808/2021

Sutkinja Marija Bračun

Sudnica broj 13 - SS u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 17, Sudac: Zoran Šljjivac, sudnica broj: 2

Pn-8/2022

Parnični postupak:

Tužitelj: Željko Škiljić

Tuženik: Croatia osiguranje d.d.

Radi: naknade štete

Općinski sud u Slavonskom Brodu

R1-35/2022, ročište

Urbszat - Pušenjak, Pešorda, Pešorda

Radi: diobe suvlasničke zajednice

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-690/2022

Okrivljenik: Ivan Radošević

Žurni postupak

Sudac: mr.sc. Saša Vujanović

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-296/2022.

Okrivljenik Josip Lulić

Glavna rasprava, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba 68/3 kat

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-623/2022 Glavna rasprava, okrivljenik i tužitelj, stalna služba u Županji, soba 3, I kat

Sudac Dubravka Duran

08:05
08:10
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

08:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Osuđenik: Ivan Ćorluka

Prekršaj: članak 199. stavak 2. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište radi uručenja naredbe o upućivanju osuđenika na izvršenje rada za opće dobro

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-560/2020

Okrivljenik: Miroslav Farkaš

Žurni postupak

Sudac: mr.sc. Saša Vujanović

08:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

08:25
08:30
Općinski sud u Zlataru

25.04.2022. u 8,30 sati

broj predmeta P-392/2021

Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Sisku

Pp-977/2021

Okrivljenik: Krešimir Vrančić

Radi: prekršaja iz čl. 51. 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp-77/2022

Sutkinja Marija Bračun

Sudnica broj 13- SS u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

Općinski sud u Novom Zagrebu

Okrivljenik: Daniel Radušić

Tužitelj: II. PPRP Zagreb

radi: čl.229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel, sudnica br. 42.

Poslovni broj 45. Pp-1039/2021

Tužitelj Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik Josip Krofak

Radi prekršaja iz čl. 199. st.8. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr. Tomislav Šimara

Zbog kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u svezi čl. 228. st. 1. i čl. 34. st. 1. KZ/11.

Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp-171/2022

Okrivljenik: V. R., soba 110, glavna rasprava,

radi prekršaja iz članka 22. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Općinski sud u Vinkovcima

K-534/19 - opt. Domazet i dr. - sudac Vesna Resli -sudnica br.6

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Osuđenik: Kristijan Rašić

Prekršaj: članak 24. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Ročište radi uručenja naredbe o upućivanju osuđenika na izvršenje rada za opće dobro

Općinski sud u Požegi

Pravna stvar:

Tužitelj: Maja Puač i dr.

Tuženik: Helena-Marija Kaloper i dr.

Radi: ispravka upisa u zemljišnoj knjizi

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pripremno ročište

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-547/2022

Okrivljenik: Luka Pastuović

Žurni postupak

Sudac: mr.sc. Saša Vujanović

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-645/2022 Žurni postupak, okrivljenik, stalna služba u Županji, soba 3, I kat

Sudac Dubravka Duran

08:35
08:40
Općinski sud u Sisku

Pp-622/2022, soba 7, okr. Anton Mikelić i tužitelj

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

08:45
Općinski sud u Gospiću

P-91/2020

Tužitelj: NIKOLA  ANTONIĆ

Tuženik: JU NP PLITVIČKA JEZERA

Radi: utvrđenja prava vlasništva i davanja tabularne izjave - glavna rasprava

 

Općinski sud u Vinkovcima

5 P-462/21, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Zadru

96 Pr-18/2021, Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Osuđenik: Đuka Jauk

Prekršaj: članak 216. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište radi uručenja naredbe o upućivanju osuđenika na izvršenje rada za opće dobro

Općinski sud u Zadru

Glavna rasprava, stranačko saslušanje i saslušanje 4 svjedoka.

Soba 104

Općinski sud u Požegi

Pp-503/2022

okrivljeni Marijan Kljajić

čl.229.st.7. ZSPC-a

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-548/2022

Okrivljenik: Stjepan Baro

Žurni postupak

Sudac: mr.sc. Saša Vujanović

08:50
Općinski sud u Novom Zagrebu

Okrivljenik: Senka Jambrešić

Tužitelj: II. PPRP Zagreb

radi: čl.229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

08:55
Općinski sud u Zadru

96 Pr-19/2021, Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

09:00
Općinski sud u Bjelovaru

Tužitelj. Republika Hrvatska

Tuženik: Danica Radić

Radi: isplate

Sudnica broj 5

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Vinkovcima

9 Kv-17/2022, optuženi Goran Knežević

sudac Julka Vučinić-Jurić, sudnica broj 7

Županijski sud u Zagrebu

9 K-Us-3/2019, I optuženi Ante Pavić i dr., čl. 343. stavak 3. i dr. KZ/97 (protuzakonito posredovanje u gospodarskom poslovanju i dr.), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 117/I kat

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu
Referada broj 32, sudac Lovro Tomičić, soba broj 10
Broj: Pn-678/2019
ročište za glavnu raspravu
Tužitelj: Interkapital d.d. i dr.
Tuženik: Index promocija d.o.o.

Svjedoci: Nina Radolović i Ivan Pandžić
Radi: naknade štete - mediji

 

Općinski sud u Osijeku

K-82/2022, okr. Borna Dominović, čl. 190. st. 2. KZ/11, sudac Velimir Čolović

Općinski sud u Sesvetama

Tužitelj: Goran Kefeček i dr.

Tuženik: Veljko Kefeček

Radi: smetanja posjeda

soba: 38/II kat

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec

16 Psp-26/2020

Tužitelj: DL

Tuženik: VA

Radi: smetanja posjeda

Soba broj: 5

Županijski sud u Zagrebu

7 K-69/21, optuženi Draško Lujić i dr., čl. 246.st.2. KZ/11 i dr.,(zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju) rasprava će se održati u sudnici 218/II - Općinski kazneni sud u Zagrebu

Općinski sud u Sisku

Pp-1116/2021

Okrivljenik: Đuro Ivković

Radi: prekršaja iz čl. 163. 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P-1285/2019

Salji-Jozić, prava vlasništva, gl.rasprava, 52/II

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp-78/2022

Sutkinja Marija Bračun

Sudnica broj 13- SS u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

Općinski sud u Osijeku

I-opt. Adriano Renjak i dr, čl.217. st. 1. KZ/97, sudac Ivan Sajter

Županijski sud u Zagrebu

5 K-Us-9/2021, opt. Zdravko Jančikić i dr., čl. 293. st. 1. KZ/11 (primanje mita), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 217 A/II kat

Županijski sud u Zagrebu

2 K-89/2013, optuženi Petar Tonković i dr, čl. 337 st. 4 i dr KZ/97 (zlouporaba položaja i ovlasti), rasprava će se održati u sudnici 005/prizemlje - Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Općinski sud u Zlataru

K-22/2019

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Zadru

21 P-271/2022, utvrđenje, ročište za glavnu raspravu-saslušanje stranaka, sudnica broj 102/I kat, sutkinja Ivana Čačić Brčić

Općinski sud u Zadru

sutkinja Dubravka Škalabrin 

sudnica 28/I, prvo ročište 

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel, sudnica br. 42.

Poslovni broj 45. Pp-1041/2021

Tužitelj Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik Dražen Hudorović

Radi prekršaja iz čl. 10. st.1. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira

 

Općinski sud u Sisku

Pp-611/2022, soba 7, okr. Denis Matković i tužitelj

Županijski sud u Zagrebu

3 K-Us-26/2019, optuženi Marko Buljubašić, čl. 328. st. 1. KZ/11 (kazneno djelo protiv javnog reda - zločinačko udruženje), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 117/I kat

Općinski sud u Bjelovaru

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU Stalna služba u Križevcima

Ostavitelj: Branislav Vivegh

Radi: naknadno pronađene imovine

Soba br.10/I kat

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Ovrhovoditelj: Eos Matrix d.o.o.

Ovršenik: Miroslav Raguž

Radi: ovrhe na nekretninama

Soba 9 I. kat

 

Županijski sud u Osijeku

Sjednica optužnog vijeća, okr. Ivan Lovrić, čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. KZ/11. Sudac Mirko Ljubičić.

Općinski sud u Zadru

poziv maloljetniku

Županijski sud u Vukovaru

Rasprava protiv optuženog M. V., zbog kaznenog djela iz čl. 154.  st. 2. KZ/11, predsjednik vijeća sudac Klaudija Grubišić.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Osuđenik: Marko Kljaić

Prekršaj: članak 63. stavak 1. točke 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije

Ročište radi uručenja naredbe o upućivanju osuđenika na izvršenje rada za opće dobro

Općinski sud u Virovitici

Ovrhovoditelja - B2 Kapital d.o.o., 

Ovršenik - Damir Lovrenčec

Radi: ovrhe na nekretninama ovršenika

Referada 5, VSS Arsen Vanek 

Općinski sud u Gospiću

P-226/2019

 • Tužitelj: Ivica Blažanin i dr.
 • Tuženik: Mile Krznarić i dr.
 • Radi: utvrđenja prava vlasništva 
 • glavna rasprava
Općinski sud u Požegi

okrivljena Martina Đaić

zbog kazn. djela iz članka 173. stavak 1. KZ/11

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Iva Grabić, soba 14.

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 17, Sudac Zoran Šljivac, sudnica broj 2

P Ob-7/2022

Parnični postupak:

Tužiteljice: 1. Anamarija Marošević, 2. Hermina Marošević,

                  zastupane po zakonskoj zastupnici Dubravki Kizivat

Tuženik: Nikola Marošević

Radi: povećanja plaćanja uzdržavanja

Općinski sud u Bjelovaru

Tužitelj: Bojan Bjelajac

Tuženik: Alianz osiguranje d.d.

Radi: naknade štete

Sudnica broj 5

Općinski sud u Požegi

Pp P-155/2020

okrivljeni Igor Domitrović

čl.176.st.5. i dr. ZSPC-a

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-664/2022

Okrivljenik: Antonio Martinčević

Žurni postupak

Sudac: mr.sc. Saša Vujanović

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-546/2022 Žurni postupak, okrivljenik i branitelj, stalna služba u Županji, soba 3, I kat

Sudac Dubravka Duran

Županijski sud u Splitu

Sudac Dinko Mešin, Kus-3/20 Emil Akrap čl.291. st.1. i dr. KZ/11

Županijski sud u Rijeci

Sutkinja Ika Šarić - opt. Daniel Gvero i dr.

Općinski sud u Koprivnici

Tužitelj: Bagić Moris

Tuženik: Sokač Ivica

Radi: naknade štete

Sutkinja Draga Parag, soba broj 22/I, pripremno ročište 

 

09:05
Općinski sud u Zadru

96 Pr-23/2021, Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

09:10
Općinski sud u Novom Zagrebu

Okrivljenik: Luka Ajhon

Tužitelj: II. PPRP Zagreb

radi: čl.229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

09:15
Općinski sud u Dubrovniku

P-296/2020, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Županijski sud u Zagrebu

12 K-Us-11/2018, III optuženi Petar Pripuz i dr., čl. 295. st. 1. KZ/11 i dr. (trgovanje utjecajem) rasprava će se održati na Županijskom sudu u Zagrebu, Zrinjevac 5, Dvorana B, soba 67/I kat

Općinski sud u Sisku

Pp-595/2022, soba 7, okr. Katarina Bogdan i tužitelj

Općinski sud u Zadru

44 P Ob-149/2020

Josipa Perica c/a Zoran Perica

Bračna stečevina

Sudac Nediljka Dereta

Općinski sud u Zadru

96 Pr-30/2021, Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Županijski sud u Varaždinu

Sutkinja Mirna Mavriček 

K-4/2022 opt. Gordan Kalanjoš i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 111. točka 5. i dr. - rasprava

Općinski sud u Zadru

Isplata 17 Povrv-722/2019

Stalna služba u Pagu, 25.04.2022. u 9,15

Viša sudska savjetnica

Maja Nevešćanin

Općinski sud u Zadru

Glavna rasprava, poziv okrivljeniku i tužitelju

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Ovrhovoditelj: B2 Kapital d.o.o.

Ovršenik: Mario Hartman

Radi:ovrha na nekretninama

Soba br. 9 I. kat

Općinski sud u Požegi

Pp P-713/2020

okrivljeni Dario Topolnjak

čl.137.st.2. ZSPC-a

Općinski sud u Požegi, Prekršajno odjel, soba broj 4

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-196/2022

Okrivljenik: Matija Stjepanović

Žurni postupak

Sudac. mr.sc. Saša Vujanović

Općinski sud u Koprivnici

Tužitelj:Vjekoslav Česi i dr.

Tuženik: Usluge Prigorje, braniteljska zadruga za financijske usluge

Radi:obvezno-ostalo

 Sutkinja: Marijana Jurenec soba 31/II –  pripremno ročište

09:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

09:25
Općinski sud u Zadru

96 Pr-37/2021, Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

09:30
Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Svetom Ivanu Zelini

Sudnica broj 3/I kat, Vatrogasna 1, referada 15, više sudske savjetnice - specijaliste

Tene Abram Pitner

Tužitelj: TELE2 d.o.o.  zastupan po punomoćniku Hrvoju Sučić, odvjetniku iz Zagreba

Tuženik: Vlatka Butković

Radi: Isplate

Općinski sud u Vinkovcima

5 Pn-290/19, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Vinkovcima

Sudnica broj 1

Tužitelj Mara Prce

Tuženik Marko Gagulić

Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici
Pn-9/2020
Soba 1
Sudac Neven Kucelj
Općinski sud u Zlataru

25.04.2022. u 9,30 sati

broj predmeta Ovr-182/2021

Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Dubrovniku

K-124/2019 - sudac Mario Bulum, sudnica 5

Općinski sud u Sisku

Pp-1165/2021

Okrivljenik: Nikola Tešendić

Radi: prekršaja iz čl. 53

Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

Županijski sud u Zagrebu

6 K-US-5/2016, I optuženi Ivan Čehok i drugi, čl. 337/4 KZ/97 (zlouporaba položaja i ovlasti) rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Ilica 207, Zgrada B/prizemlje

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp-79/2022

Sutkinja Marija Bračun

Sudnica broj 13- SS u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Tuženik: Krešimir Sarić 

Radi: isplate

Općinski sud u Zadru

predaja u suposjed i i činidbe, 1P-436/2022

Stalna služba u Pagu, 25.4.2022. u 9,30

Sudac Sonja Miljak

Općinski sud u Novom Zagrebu

TUŽITELJ. GLORIA QOLLAKU

TUŽENIK: MIRKO ROGIĆ

RADI: ISPLATE

SOBA: 203/II KAT

Općinski sud u Požegi

Kzd-20/2021

Okrivljenik: Branko Babić

Zbog kaznenog djela iz članka 172. stavak 2. KZ/11

Općinski sud u Novom Zagrebu

Okrivljenik: Filip Dorotić

Tužitelj: II. PRPP Zagreb

radi: čl.229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Sisku

Pp-310/2022, soba 7, okr. Matija Matacin, braniteljica Mersiha Mulalić, svjedok Antonio Domitrović i tužitelj

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel, sudnica br. 42.

Poslovni broj 45. Pp-1112/2021

Tužitelj Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik Tomislav Pitner

Radi prekršaja iz čl. 238. st.7. i dr. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Požegi

Pr-935/2021

Tužitelj: Gordana Bojčić

Tuženik: Ekonomska škola Požega

Radi: radno - isplata - kolektivni ugovor

Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp-446/2022

Okrivljenik: Moric Sačić, soba 110, glavna rasprava,

radi prekršaja iz članka 199. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Požegi

K-5/2020

Okr. Jozo Grgić

zbog kaznenog djela iz čl. 118. stavak 1. KZ/11

Općinski sud u Zadru

ročište, pozvati okrivljenu

Općinski sud u Gospiću

Pn-24/2018

 • Tužitelj: Mihajlo Stojanović
 • Tuženik: Mate Kostelac
 • Radi: naknade štete
 •  glavna rasprava
Općinski sud u Zadru

posl.br. P-664/2021 - ročište za glavnu raspravu

soba broj: 12, sudac: Zoran Vranković

Tužitelj: Lj. S.

Tuženik: R. H. i dr.

vrsta spora: stvarno - pravo vlasništva nekretnine

Općinski sud u Požegi

Kv-4/2022

Okrivljeni: Ivan Brtan

Zbog kaznenog djela iz članka 236. st. 1. KZ/11

Općinski sud u Požegi

Pp J-89/2019

okrivljeni Dražen Babić

čl.22.st.4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-666/2022 Glavna rasprava, okrivljenik i tužitelj, stalna služba u Županji, soba 3, I kat

Sudac Dubravka Duran

Županijski sud u Rijeci

Sudac Domagoj Vučkov - opt. Željka Pokupec i dr.

Općinski sud u Zadru

P-1168/2021 

211 u 9,30 

Sutkinja Ivana Klšmanić 

09:35
Općinski sud u Zadru

96 Pr-89/2021, Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

09:40
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

09:45
Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp-435/2022

Okrivljenik: Dijana Grgurević, soba 110, glavna rasprava,

radi prekršaja iz članka 57. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Zadru

Glavna rasprava, poziv okrivljeniku i tužitelju

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Iva Grabić, soba 14

Općinski sud u Požegi

Pp-307/2022

okrivljeni Gojko Čuljak

čl.41. Zakona o računovodstvu

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

09:50
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

09:55
10:00
Općinski sud u Sesvetama

OS Sesvete P OB-19/2021

Tužitelj:K.Z.

Tuženik: S.C. 

Radi: spora o ostvarivanju osobnih odnosa

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pravna stvar:

Tužitelj: Ivica Steiner

Tuženi: Ivan Obućina

Radi: isplate

Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici
Pn-58/2020
Soba 1
Sudac Neven Kucelj
Županijski sud u Zagrebu

8 K-Rz-2/2018 opt. Jovan Vitorac, Milan Ćorković i Đure Šušnjar, čl.120. st. 1. OKZRH (ratni zločin protiv civilnog stanovništva), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 114/I kat

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec

16 P-420/2020

Tužitelj: RK

Tuženik: DK.

Radi: isplate

Soba broj: 5

Općinski sud u Sisku

Pp-1547/2021

Okrivljenica: Mirica Kušan

Rad: prekršaja iz čl. 57. 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp-103/2022

Sutkinja Marija Bračun

Sudnica broj 13 - SS u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: S.A.

Tuženik: M.Ć.

Radi: spora o roditeljskoj skrbi

Općinski sud u Novom Zagrebu

K-656/2021

okr. Željko Nenadić

zbog kaznenog djela iz čl. 236 st. 2 KZ/11

Općinski sud u Zadru

19 P Ob-118/2021 - utvrđenje i dioba bračne stečevine

sutkinja Senka Vrdoljak

Općinski sud u Slavonskom Brodu

ročište za objavu

Općinski sud u Gospiću

K-38/2015

 • opt. Mirjana Pušelja
 • Članak 236. stavak 1. i 2. KZ/11 
 • Glavna rasprava
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel, sudnica br. 42.

Poslovni broj 45. Pp-1115/2021

Tužitelj Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik Boro Kalinić

Radi prekršaja iz čl. 216. st.6. i dr. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Sisku

Pp-307/2022, soba 7, okr. Martina Filipović, svjedok Antonio Domitrović i tužitelj

Općinski sud u Zadru

44 R1 Ob-423/2021

M.M. - B.M.

Mjere za zaštitu imovine i imov. prava djetetaž

Sudac Nediljka Dereta

Općinski sud u Zadru

sutkinja Katarina Dragičević

Općinski sud u Novom Zagrebu

Okrivljenik: HAC d.o.o.

Okrivljenik: Tomislav Gospodinović

radi: čl.6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp-651/2022

Okrivljenik: Martin Valenčak, soba 110, glavna rasprava,

radi prekršaja iz članka 65. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

 

Općinski sud u Zadru

Ročište, pozvati drugookrivljenika i svjedoke

Općinski sud u Požegi

Pp-464/2021

okrivljeni Krešo Šutalo

čl.42. Zakona o računovodstvu

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Općinski sud u Zadru

naknada štete / Pn-15/2022

ročište 25.4.2022. u 10:00 h

sutkinja Melita Lisica,  sudnica 213, Ul. plemića Borelli 9, Zadar

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-658/2022 Glavna rasprava, okrivljenik i tužitelj, stalna služba u Županji, soba 3, I kat

Sudac Dubravka Duran

Županijski sud u Splitu

Sudac Dinko Mešin, Kus-8/20 Ivica Krvavica i dr. čl.293. st.1. KZ/11

Općinski sud u Zadru

P Ob-200/2019 

Soba 211 u 10,00 sati 

Sutkinja Ivana Klišmanić 

10:05
10:10
Općinski sud u Zadru

predaja u posjed, 1P-439/2022

Stalna služba u Pagu, 25.4.2022. u 10,10

Sudac Sonja Miljak

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

10:15
Općinski sud u Vinkovcima

5 P-888/19, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp-746/2022

Okrivljenik: Mario Grabar, soba 110, ročište

radi prekršaja iz članka 78. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Iva Grabić, soba 14

Općinski sud u Požegi

Pp-465/2021

okrivljeni Mario Brekalo

čl.42. Zakona o računovodstvu

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

10:20
Općinski sud u Zlataru

K-55/2022

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

10:25
10:30
Općinski sud u Sesvetama

Posl.br. P-382/2021, soba br. 32, II.kat

Tužitelj: Darko Bregović

Tuženik: Petar Papak

Radi: obvezno ostalo

Općinski sud u Vinkovcima

Sudnica broj 1

Tužitelj Sanja Božić

Tuženik Zdravko Božić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu

Poslovni broj: R1-10/2022

Predlagatelj: MIRKO ŠAJIĆ

Protustranka: DOLJAN  ŠAJIĆ

radi: proglašenja nestale osobe umrlom

sudnica broj 6

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp-2670/2021

Sutkinja Marija Bračun

Sudnica broj 13 - SS u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

Općinski sud u Dubrovniku

14K-167/2019, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

Općinski sud u Zadru

38 K-408/2017

Općinski sud u Požegi

P-82/2022

Tužitelj: Dragica Radošević

Tuženik: Zagrebačka banka d.d. 

Radi : obvezno - ništetnost

Općinski sud u Novom Zagrebu

Okrivljenik: Berislav Borovina

Tužitelj: II. postaja prometne policije Zagreb

radi: čl.229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp-713/2022

Okrivljenik: Marijan Novosel, soba 110, glavna rasprava,

radi prekršaja iz članka 199. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Slavonskom Brodu

R1-45/2022, ročište

Dročić, Dročić - PROJEKT KOLONIJA d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Radi: uređenja međe

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Iva Grabić, soba 14

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Općinski sud u Vinkovcima

Pp Pom-24/2022 Pravna pomoć, okrivljenik, stalna služba u Županji, soba 3, I kat

Sudac Dubravka Duran

Općinski sud u Dubrovniku

Kv-110/2021, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

Općinski sud u Zadru

 P Ob-88/2019 

Soba br. 211 u 10,30 

Sutkinja Ivana Klišmanić 

10:35
10:40
Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Iva Grabić. soba 14

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

10:45
Općinski sud u Novom Zagrebu

Okrivljenik: Atila Butko

radi: čl.51. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp-437/2022

Okrivljenik: Ivica Hlad, soba 110, glavna rasprava,

radi prekršaja iz članka 199. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Zadru

Glavna rasprava poziv tužitelju i okrivljeniku 

Općinski sud u Požegi

Pp P-414/2020

okrivljeni Dario Jelusić

čl.53.st.5. ZSPC-a

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

10:50
Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Iva Grabić, soba 14

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

10:55
Općinski sud u Zadru

pobijanje pravne valjanosti ugovora, 1P-437/2022

Stalna služba u Pagu, 25.4.2022. u 10,55

Sudac Sonja Miljak

11:00
Općinski sud u Bjelovaru

Glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, sudnica broj 18

Poslovni broj: 25 Pn-212/2021

PRAVNA STVAR:

Tužitelj: Mario Kovačević

Tuženik: Generali osiguranje d.d.

Radi: naknade štete

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pn-185/2021

Prpić-Opačak, šteta, pripremno ročište, 52/II

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel, sudnica br. 42.

Poslovni broj 45. Pp-1152/2021

Tužitelj Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik Milan Kapelac

Radi prekršaja iz čl. 45. st.5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Pn-31/2021

Tužitelj: Danijel Živković

Tuženik: PROJEKT GRADNJA VIR d.o.o.

radi: naknade štete

Općinski sud u Virovitici, soba broj 18/2

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Garešnici

Soba: 16, sudac: Ivan Poljak

Pripremno ročište

Tužitelj: Mirko Klar

Tuženik: PBZ d.d.

Radi: Obvezno - isplata

Općinski sud u Gospiću

P-38/2022

 • Tužitelj: Željko Majer
 • Tuženik: Božo Šarinić i dr.
 • Radi: utvrđenja prava vlasništva 
 • glavna rasprava
Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini

ref. 20, Sudac Krunoslav Gernhard, soba br. 8

20. Ovr-418/2021

Ovrhovoditelj: EOS Matrix d.o.o.

Ovršenik: Josip Tadić

radi: ovrhe na nekretninama

Općinski sud u Zadru

Sudska savjetnica Iva Grabić, soba 14.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-503/2022

Okrivljenik: Ivan Štefanović; Tužitelj: PP Slatina

Glavna rasprava

Sudac: mr.sc. Saša Vujanović

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Općinski sud u Koprivnici

Tužitelj:Silvija Jakopanec  

Tuženik:Croatia osiguranje d.d.

Radi:naknade štete

Sutkinja: Marijana Jurenec soba 31/II –  objava i uručenje odluke

11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

Priv. tužitelj: Tihomir Matančić

Okr. Mario Dumić

Zbog kaznenog djela iz čl. 149. st. 2. KZ/11.

Općinski sud u Gospiću

P-179/2020

 • Tužitelj: JOSIPA JOSEPHINE ŠPOLJARIĆ
 • Tuženik: REPUBLIKA HRVATSKA
 • Radi: isplate 
 • ročište glavne rasprave 
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-569/2022

Okrivljenik: Katica Potočnik; Tužitelj: PP Orahovica

Glavna rasprava

Sudac: mr.sc. Saša Vujanović

11:35
11:40
11:45
Županijski sud u Zagrebu

3 K-Us-5/2022,  opt. Dinko Mikulić, čl. 347. st. 1 KZ/97 (primanje mita), objava presude održati će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 113/I kat

11:50
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

11:55
12:00
Općinski sud u Zlataru

K-188/2021

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Bjelovaru

Glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, sudnica broj 18

Poslovni broj: 25 Povrv-161/2021

PRAVNA STVAR:

Tužitelj: Voda Garešnica d.o.o.

Tuženik: Martina Štivan

Radi: isplate

Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici
R1 Ob-62/2022
Soba 1
Sudac Neven Kucelj
Općinski sud u Novom Zagrebu

P-109/2022

Tužitelj: Branko Babić i dr.

Tuženik: Antun Dubravko Filipec i dr.

Radi: obvezno- isplata

Županijski sud u Zagrebu

8 K-42/21, optuženi Josip Fila, čl. 179.a. KZ/11 i dr. (nasilje u obitelji), rasprava će se održati u sudnici 114/I - Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec

16 P-492/2020

Tužitelj: NJ

Tuženik: VŠ

Radi: isplate

Soba broj: 5

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: V.P

Tuženik: I.R.

Radi: spora o roditeljskoj skrbi

Općinski sud u Sisku

Pp-1810/201

Okrivljenik: Dalibor Lukić

Radi: prekršaja iz čl. 199. 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

 

Općinski sud u Novom Zagrebu

TUŽITELJ: EOS MATRIX D.O.O.

TUŽENIK: KRUNOSLAV JAMBREŠIĆ

RADI: ISPLATE

SOBA:203/II KAT

OBJAVA PRESUDE

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel, sudnica br. 42.

Poslovni broj 45. Pp-1173/2021

Tužitelj Policijska postaja Grubišno Polje

Okrivljenik Lovro Brekalo

Radi prekršaja iz čl. 65. st.1. Zakon o obveznom osiguranju vozila i čl. 238. st. 7. i čl. 236. st.8.  Zakon o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Sisku

Pp-1862/2021, soba 7, okr. Dražen Josipović i tužitelj

Općinski sud u Novom Zagrebu

Okrivljenik: S.K.

Tužitelj: VI. PP Zagreb

radi: čl.22. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Općinski sud u Gospiću

R1 Ob-9/2019

 • 1 Predlagatelj - Centar za socijalnu skrb Senj
 • 1 Protustranka - A. V.
 • Radi: lišenje/ vraćanje poslovne sposobnosti
 • ročište
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba  u Pakracu

Posl. broj P Ob-305/2021

Tužitelj: K.P.

Tužena: D.P.

radi: razvoda braka s mlljt. djecom

sudnica broj 6

Županijski sud u Splitu

Sutkinja Višnja Strinić, K-11/22 Mate Piplović čl.110. KZ/11

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Sudnica 14/1

Tužitelj: ODO u Virovitici

Tuženi: Blaženka Klaić

Zbog kaz. djela iz čl. 117. i dr. KZ

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Županijski sud u Zagrebu

11 K-11/22, optuženi Nenad Majstorović, čl. 112.st. 1. KZ/11 (kazneno djelo protiv života i tijela - usmrćenjem), objava presude  - sudnica 120/I - Općinski kazneni sud u Zagrebu.

12:05
12:10
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

12:15
Općinski sud u Bjelovaru

Glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, sudnica broj 18

Poslovi broj: 25 P.529/2021

PRAVNA STVAR:

 

Tužiteljica: Kata Keglević

Tuženik: Tomislav Miroslavić i dr.

Radi: isplate

Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici
R1 Ob-66/2022
Soba 1
Sudac Neven Kucelj
Općinski sud u Sisku

Pp-2829/2021, soba 7, okr. Davor Butković, svjedok Dinko Slovinc i tužitelj

12:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

12:25
12:30
Općinski sud u Vinkovcima

5 P-327/21, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Zlataru

 

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici
R1 Ob-80/2022
Soba 1
Sudac Neven Kucelj
Općinski sud u Zlataru

25.04.2022. očevid u 12,30 sati

broj predmeta Z-1576/2022.

Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u  Krapini

Općinski sud u Sisku

Pp-2022/2021

Okrivljenik: Kristijan Ferić

Radi: prekršaja iz čl. 57. 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

Općinski sud u Vinkovcima

Sudnica broj 1

Tužitelj Anto Anđelić

Tuženik Raiffeisenbank Austria d.d.

Općinski sud u Sesvetama

Posl.br. P-105/2022, soba br. 32/II

Tužitelj: Lejla Karažija

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

radi: obvezno-ništetnost

 

Općinski sud u Zadru

sutkinja Katarina Dragičević

Općinski sud u Novom Zagrebu

Okrivljenik: J.O.

Tužitelj: VI. pp Zagreb

radi: čl.22. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel, sudnica br. 42.

Poslovni broj 45. Pp-323/2021

Tužitelj Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Okrivljenik zoran Škegro

Radi prekršaja iz čl. 63. st.1. Odluka o komunalnom redu

 

Trgovački sud u Varaždinu

St-775/2016.

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom KAMINI HOYAN d.o.o., u stečaju, iz Ljubešćice

Završno ročište vjerovnika

Općinski sud u Zadru

21 P-536/2022 - ispravak pogrešnog upisa, sudnica 102/I. kat, pripremno ročište

Sutkinja Ivana Čačić Brčić

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Općinski sud u Dubrovniku

14K-50/2014, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

12:35
12:40
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

12:45
Općinski sud u Zlataru

 

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici
R1 Ob-81/2022
Soba 1
Sudac Neven Kucelj
Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec

16 Psp-16/2021

Tužitelj: JJ

Tuženik: DCT

Radi: smetanja posjeda

Soba broj: 5

12:50
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

12:55
13:00
Općinski sud u Vinkovcima

5 P-670/19, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Općinski sud u Gospiću

6 P Ob-9/2021

 • Tužitelj: E.Ž.
 • Tuženik: J.Ž.
 • Radi: utvrđenja bračne stečevine 
 • - pripremno ročište -
Općinski sud u Bjelovaru

Ročište

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, sudnica broj 18

Poslovni broj: 25 Ovr-1183/2021

OVRŠNI PREDMET:

Ovrhovoditelj: Republika Hrvatska

Ovršenik: Ivan Zeman

Radi: naplate novčane tražbine

Općinski sud u Dubrovniku

K-62/2019 - sudac Mario Bulum, sudnica 5

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO u VIrovitici

Okr. Đani Radelić

Zbog kaznenog djela iz čl. 179. a KZ/11 i dr.

Općinski sud u Novom Zagrebu

50 Ovr-1563/2021

Ovrhovoditelj: Republika Hrvatska-Ministarstvo financija

Ovršenik: Željko Šilobodec

radi ovrhe

Općinski sud u Sisku

Pp-2057/2021

Okrivljenica: Ankica Grubišić

Radi: prekršaja iz čl. 53. 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Garešnici

Soba: 16, sudac: Ivan Poljak

očevid na licu mjesta

Ovrhovoditelj: Zagrebačka banka d.d.

Ovršenik: Sanja Bugarinović

Radi: Ovrhe na nekretninama

Općinski sud u Novom Zagrebu

TUŽITELJ: OPĆINA PISAROVINA

TUŽENIK: LANA BREŽAN

RADI: ISPLATE

SOBA: 203/II KAT

OBJAVA PRESUDE

Općinski sud u Zadru

sutkinja Dubravka Škalabrin, soba 28/I

ponovljeni postupak, saslušanje vještaka 

Općinski sud u Dubrovniku

14K-520/2012, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

Općinski sud u Požegi

Pr-1011/2021

Tužitelj: Goran Thur

Tuženik: Zavod za javno zdravstvo požeško-slavonske županije

Radi: radno (prestanak, otkaz, utvrđenje radnog odnosa)

Trgovački sud u Varaždinu

St-186/2019.

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom BILI GALEB d.o.o., u stečaju, Veliki Lovrečan

Ročište vjerovnika (izvještajno ročište)

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Županijski sud u Vukovaru

Rasprava protiv optuženog M. Č . i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 90.  u svezi čl. 33. i dr. KZ/97, predsjednik vijeća sudac Klaudija Grubišić.

Općinski sud u Dubrovniku

Kv-60/2021, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

13:05
13:10
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

13:15
Općinski sud u Bjelovaru

Glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, sudnica breoj 18

Poslovni broj: 25 P-283/2022.

Pravna stvar:

Tužitelj: Ribnjačarstvo Poljana d.d. Ribnjaci, Kaniška Iva

Tuženik: HORMAR D.O.O. GAREŠNICA I DRUGI

radi: pobijanja dužnikovih pravnih radnji

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu
Referada broj 32, sudac Lovro Tomičić, soba broj 10
Broj: Povrv-212/2021
ročište za objavu  presude
Tužitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
Tuženik: Emina Računica
Radi: isplate

 

13:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

13:25
13:30
Općinski sud u Sisku

Pp-2058/2021

Okrivljenica: Verica Cvitić

Radi: prekršaja iz čl. 53

Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

Općinski sud u Sisku

4. P Ob-110/2021

Stalna služba u Petrinji, sudnica 3

Tužitelj: S.D.

Tuženik: I.D.

radi: spor o roditeljskoj skrbi

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
Općinski sud u Bjelovaru

Tužitelj: Ivan Mihoković i dr.

Tuženik: Zlata Golec i dr.

Radi: utvrđenja

Sudnica broj 5

Općinski sud u Sisku

Pp-2060/2021

Okrivljenica: Mirjana Klobučar

Radi: prekršaja iz čl. 53

Zakona o sigurnosti prometa na cestama  

Općinski sud u Zadru

48 Povrv-297/2019, ročište za objavu odluke, sudnica 117/I

Viši sudski savjetnik - specijalist Josip Dušević

Općinski sud u Vinkovcima

Sudnica broj 1

Tužitelji Dijana Petričević i dr.

Tuženik Centar za socijalnu skrb Županja

Općinski sud u Zadru

Poslovni broj: 19 P Ob-70/2021 - ročište za objavu odluke

Tužitelj: J. B.

Tuženik: M. B.

Radi: odluke o roditeljskoj skrbi 

soba 15 - zgrada Trgovačkog suda u Zadru

sutkinja Senka Vrdoljak 

Općinski sud u Zadru

96 Pr-613/2020, Ročište za objavu presude, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Općinski sud u Gospiću

Pr-21/2020 

 • Tužitelj - Javna Ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • 1 Tuženik - Ante Bionda i dr.
 • Radi: nadomještanja suglasnosti sindikalnih povjerenika
 • objava odluke
Trgovački sud u Osijeku

Ročište  za objavu odluke

Trgovački sudu u Osijeku

Stalna služba u Slavonskom Brodu

Sudnica 73/III

Sutkinja:

Daniela Martini Maouduš

Općinski sud u Zlataru

predsjednica optužnog vijeća Snježana Fotivec

soba broj 201, sudnica 1/II. kat - odluka o mjerama opreza

14:05
14:10
14:15
Općinski sud u Zadru

96 Pr-585/2020, Ročište za objavu presude, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

14:20
14:25
14:30
Općinski sud u Bjelovaru

Tužitelj: Hrvoje Gorenjak

Tuženik: Samanta Žugović

Radi: roditeljske skrbi

Sudnica broj 5

Općinski sud u Zadru

96 Pr-577/2020, Ročište za objavu presude, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Općinski sud u Zadru

24 Povrv-53/2021, isplate, sudnica broj 204

Viša sudska savjetnica - specijalist Željana Vidović Labor

14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
Općinski sud u Zadru

Ispravak zk-a upisa  -15 P-319/19

Soba 206/II kat - ročište za objavu odluke

Sudac Marko Baraka

15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00