Prekršajni sud u Čakovcu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 1.360 3.081 3.467 962
2017. 962 2.612 2.855 718
2018. 718 2.405 2.125 965
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 6 1 7 7
2017. 6 1 7 5
2018. 6 1 7 5
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 112,53% 101 440 495
2017. 109,30% 92 522 571
2018. 88,36% 166 481 425