Odluka predsjednice suda - održavanje ročišta i rad sa strankama