Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Upravni sud u Osijeku
Adresa Trg Ante Starčevića 7/II
Poštanski broj i grad 31000 Osijek
OIB naručitelja 03091658132
Matični broj naručitelja 02790416
e-mail ured.predsjednika@usos.pravosudje.hr

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu članaka 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi

("Narodne novine" br. 120/16., 114/22. - dalje: Zakon o javnoj nabavi)

U skladu s odredbom članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj Upravni sud u Osijeku objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predsjednik Upravnog suda u Osijeku ili s njim povezane osobe u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi.

U Osijeku, 12. siječnja 2023.