Obavijest o radu Županijskog suda u Varaždinu i primjeni mjera za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-Cov-2)