Rješenje o prijemu u državnu službu na radno mjesto administrativni referent-arhivar