Javni natječaj sudski/a savjetnik/ica i informatički/a referent/ica

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
a) Radna mjesta sa samostalnim izvršiteljima na radno mjesto
sudski savjetnik – 1 izvršitelj/ica
mjesto rada: Nova Gradiška
Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava, položen pravosudni ispit
i
b) Odjeljak za informatičku podršku
na radno mjesto informatički referent - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti: srednja stručna sprema elektrotehničke ili informatičke struke, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit, 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.


Kompletan natječaj možete pronaći na poveznici