Općinski prekršajni sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 7.105 18.118 19.417 5.731 107,17% 108
2018. 5.731 13.287 14.199 4.577 106,86% 118
2019. 3.875 12.705 11.507 5.101 90,57% 162
2020. 5.101 15.656 11.750 8.951 75,05% 278
2021. 8.951 15.090 13.503 10.654 89,48% 288