Prekršajni sudovi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 100.877 165.180 189.145 77.192
2017. 77.192 149.089 169.306 56.020
2018. 56.020 132.947 138.644 48.982
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 373 61 434 425
2017. 364 59 423 408
2018. 343 57 400 366
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 114,51% 149 389 445
2017. 113,56% 121 365 415
2018. 104,29% 129 363 379