Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Županijski sud u Dubrovniku- administrativni referent – sudski zapisničar Su-451/2021