Procurement plan

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16. i 114/22.) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17., 144/20. i 30/23.), plan nabave Upravnog suda u Splitu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na poveznicama EOJN 1 i EOJN 2.