Public Procurement

Naziv suda Županijski sud u Slavonskom Brodu
Adresa Tome Skalice 2
Poštanski broj i grad 35000 Slavonski Brod
Matični broj naručitelja 01228226
OIB naručitelja 88717538459
e-mail ured.predsjednika@zssb.pravosudje.hr

Izjava čelnika tijela