Naknada žrtvama kaznenih djela

Na slijedećim linkovima se nalaze informacije na hrvatskom i engleskom jeziku vezane za naknade žrtvama kaznenih djela.

https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337
https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/26901

 

 

UPUTA ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA PRESLIKE SUDSKIH AKATA/AUDIO VIZUALNE SNIMKE

Uplatu je potrebno izvršiti na žiro-račun suda otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci

IBAN: HR1123900011100016824

Prilikom uplate naknade poziv na broj primatelja je sljedeći:

HR 00 661512-BROJ SPISA*

*Uputa za popunjavanje "broj spisa"

Na predviđeno mjesto upisuje se broj spisa na način da ako se radi o npr. spisu K-10/2022 upisuju se samo brojevi spisa, a ne i oznaka spisa odnosno upisuje se 102022. Isto vrijedi za sve druge vrste spisa.