Općinski sud u Puli-Pola

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 3.345 6.447 7.522 2.261 116,67% 110
2018. 2.261 6.017 6.222 2.069 103,41% 121
2019. 0 3.133 2.576 1.431 82,22% 203
2020. 1.431 3.681 2.755 2.344 74,84% 311
2021. 2.344 3.340 2.555 3.149 76,50% 450