Danas u 13,00 sati, održana je rasprava povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, kojim se traži utvrđenje da je štrajk, kojeg je navedeni sindikat organizirao i najavio za 5. lipnja 2023., nezakonit.
02.06.2023.