Ročišnik

<< < 11.08.2022. > >>
08:00
Općinski sud u Zadru

38K-161/22, glavna rasprava

Sudac Ante Bačić, soba 16/I. kat

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-906/2022, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-369/2022

Tužitelj: Postaja prometne policije Koprivnica

Okrivljenik: Željko Vitelić

Prekršaj iz čl.163.st.8. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 11. kolovoza 2022. godine u 08:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sutkinja: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-789/2022

Okrivljenik: Dragan Sojka; Tužitelj: PP Slatina

Glavna rasprava

Sudac: mr.sc. Saša Vujanović

Općinski sud u Zadru

Zakazano ročište - žurni postupak

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

Općinski sud u Zadru

Ref 102, soba 42 / I. kat

pozvan okrivljenik na ročište u žurnom postupku

sudska savjetnica Senia Bušljeta

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-1586/2022.

Okrivljenik Matej Crnković

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

08:05
08:10
08:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-625/2022, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

08:20
Općinski sud u Zadru

Zakazano ročište - žurni postupak

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

08:25
08:30
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-132/2022, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-1046/2021

Tužitelj: Postaja prometne policije Koprivnica

Okrivljenik: Mateja Vedriš

Prekršaj iz čl.175. st. 3. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 11. kolovoza 2022. godine u 08:30 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sutkinja: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Broj: 9 Pp-790/2022

Okrivljenik: Miroslav Ružička; Tužitelj: PP Slatina

Glavna rasprava

Sudac: mr.sc. Saša Vujanović 

Općinski sud u Zadru

Ref 102, soba 42 / I. kat

pozvan okrivljenik na ročište u žurnom postupku

sudska savjetnica Senia Bušljeta

08:35
08:40
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-1590/2022.

Okrivljenica Anica Radman

Glavna rasprava, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba 68/3 kat

08:45
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-454/2022, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp Pom-119/2021, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Zadru

Zakazano ročište - žurni postupak

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

08:50
08:55
09:00
Općinski sud u Sisku

5 K-192/2021

optuženi Božidar Križak

zbog kaznenog djela iz članka 139. stavak 2. i 3. Kaznenog zakona

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5,sudnica 117

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-239/2022, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-1130/2021

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik:Sandro Bogdan

Prekršaj iz čl.199. st. 7. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 11. kolovoza 2022. godine u 09:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sutkinja: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Zadru

ref 102

pozvani okrivljenici na ročište

sudska savjetnica Senia Bušljeta

Općinski sud u Slavonskom Brodu

3. Kov-145/2022

Potvrđivanje optužnice

Okrivljenik: Rishan Osman, zbog kaznenog djela iz članka 326. st. 1. KZ/11

Sudac: Jasna Krnić, sudnica broj 17/I

09:05
09:10
09:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-122/2021, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Zadru

Zakazano ročište - žurni postupak

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

09:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-1582/2022.

Okrivljenik Tomislav Siroglavić

Glavna rasprava, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba 68/3 kat

09:25
09:30
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-1864/2021

Tužitelj: Policijska postaja Čakovec

Okrivljenik: Sandro Bogdan

Prekršaj iz čl.13. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Ročište dana 11. kolovoza 2022. godine u 09:30 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sutkinja: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Zadru

Poslovni broj: 19 P-2347/2021 -  pripremno ročište

Tužitelj: Andrej Kranjc

Tuženik: Anđelo Jerić

Radi: isplate

soba br. 15 - zgrada Trgovačkog suda

Sutkinja Senka Vrdoljak 

 

Općinski sud u Zadru

Zakazano ročište - žurni postupak

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

09:35
09:40
09:45
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp Pom-38/2022, žurni postupak,  soba broj 3, sudac Nada Mišić

09:50
Općinski sud u Zadru

Zakazano ročište - žurni postupak

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

09:55
10:00
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp Pom-35/2022, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

10:05
10:10
10:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-788/2022, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Zadru

Zakazano ročište - žurni postupak

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

10:20
10:25
10:30
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-783/2022, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

10:35
10:40
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-1617/2022.

Okrivljenik Davor Bašura

Glavna rasprava, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba 68/3 kat

10:45
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište žurni postupak.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-780/2022, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

10:50
10:55
11:00
Općinski sud u Vinkovcima

Pp-412/2022, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-696/2021

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Božo Bogdan

Prekršaj iz čl.216. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 11. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sutkinja: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Požegi

okrivljena Arzija Osmanović zbog kazn. djela iz čl. 229.st.1.t.1. KZ/11

Općinski sud u Slavonskom Brodu

zamolbeno saslušanje

11:05
11:10
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-1643/2022.

Okrivljenik Franjo Ostojčić

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

11:15
Općinski sud u Vinkovcima

Pp-812/2022, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak, 55. Pp G-636/2019

Tužitelj: Državni inspektorat
Prvookrivljenik: Adria Yahting d.o.o.
Drugookrivljenik: Dalibor Malek
Svjedoci: Malen-Izabela Kopriva, Renata Ružička-Babić

čl. 229. st. 2. Zakona o radu i dr. 

Trgovački sud u Varaždinu

P-28/2022   Ročište za objavu presude

Tužitelj: IVAN BAHUNEK, Ljubešćica

Tuženik: ZAGORJE d.d. u stečaju, Varaždin

Radi isplate

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-621/2021

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Renato Oršoš

Prekršaj iz čl.13. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Glavna rasprava dana 11. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Zlataru
Povrv-43/2021
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj
- ročište za objavu odluke
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-1470/2022.

Okrivljenik Marijan Štivinović

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

Općinski sud u Vinkovcima

Kov-111/2022, optuženi Janika Horvat, čl. 139. st. 3. KZ/11, sjednica optužnog vijeća, 11. kolovoz 2022. u 12,00 sati, soba broj 5, sutkinja Ivana Lovrić Vidaček

12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
Općinski sud u Vinkovcima

Pp-888/2022, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
Trgovački sud u Varaždinu

P-44/2021

Tužitelji: Davor Sinković, Tanja Jelić

Tuženik: ISTO Grupa d.d., Varaždin

Radi utvrđenja

 

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-749/2022, žurni postupak,  soba broj 3, sudac Nada Mišić

13:05
13:10
13:15
Općinski sud u Vinkovcima

Pp-758/2022, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

13:20
13:25
13:30
Trgovački sud u Varaždinu

P-84/2021

Tužitelj: SEDMA GENERACIJA d.o.o., Strmec

Tuženik: PODRAVKA d.d., Koprivnica

Tuženik: Stečajna masa iz Pluris d.d. u stečaju

Tuženik: INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb

Radi: utvrđenja ništetnosti

Općinski sud u Bjelovaru

Tužitelj: Matija Klasić

Tuženik: Danimir Klasić

Radi: uzdržavanja

Sudnica broj 5

13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
Općinski sud u Zlataru

P-252/2020, 11.8.2022. u 14,00 sati, ročište za objavu, soba broj 16, sutkinja Romana Mališ, SS u Krapini 

14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00