Obrasci

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

Za izdavanje uvjerenja da se protiv vas ne vodi kazneni postupak potrebno je ispuniti jedan primjerak obrasca zahtjeva 

 

Zahtjev za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći

Obrazac zahtjeva, osim na ovim stranicama, možete dobiti pri upravnim tijelima županija i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Uz zahtjev morate priložiti svoju pisanu suglasnost i pisanu suglasnost članova vašeg kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, kojom potvrđujete da su podaci koje ste dali točni i potpuni.

Obrasci zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć u prekograničnim sporovima

Stečaj potrošača

Obrasci su dostupni i u prostorijama savjetovališta i na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova

Zahtjev za novčanu naknadu žrtvama kaznenog djela

Zahtjev za novčanu naknadu podnosi se Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak

Zahtjev se podnosi općinskom sudu neovisno o mjestu prebivališta. Iznimke su Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski sud u Splitu koji ne izdaju uvjerenja.