Ročišnik

< 28.09.2022. > >>
08:00
Općinski sud u Zlataru

K-22/2019

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta: 21 Pp-482/2022

Maloljetni: P.Š. i D.L. 

Tužitelj: Policijska postaja Đurđevac

Prekršaj: čl.13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Stalna služba u Đurđevcu

soba br. 18/I, sudac Dario Kuzmić

 

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Sudnica 14/1

Tužitelj: ODO u Virovitici (ranije ODO u Bjelovaru)

Tuženik: Pero Čović

Zbog kazn. djela iz čl. 190. KZ

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1702/2021

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Benedikt Lazar

Prekršaj: čl. 58. st.3. i dr. ZSPC

Soba broj 37/II

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište na licu mjesta R1-29/2022

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 17, sudac Zoran Šljivac, sudnica broj 2

P Ob-15/2020

Parnični postupak:

Tužiteljica: Jerina Dimić

Tuženici: 1. Josip Marošević, 2. Tomislav Marošević

Radi: utvrđenja bračne stečevine

 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-2139/2022.

Okrivljenik mlt. Leon Ivanković

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp G-351/2019

Sutkinja Marija Bračun

Sudnica broj 13 - SS u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

08:05
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

08:10
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Sisku

Pp-645/2021, Stalna služba u Hrv. Kostajnici, soba 5, okr. Bruno Polak, tužitelj i svjedok Ivan Palaić

08:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

P-1316/2019, ročište za glavnu raspravu

Radman-Funarić - Zagrebačka banka d.d.

Radi: utvrđenja ništetnosti i isplate

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

08:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

08:25
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

08:30
Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini,

ref. 15, Sutkinja Bićanić, soba br. 6.

 

P-492/2021

 

Tužitelj: Dorić Kata

Tuženik: RH i dr.

Radi: utvrđenja

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Referada broj 16, sudac Tomislav Kuči, soba broj 3

Broj predmeta: 16 P-201/2022

Glavna rasprava

Tužiteljica: Jadranka Šimić, Kraljevica

Tuženik: Republika Hrvatska

Radi: utvrđenja prava vlasništva

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u VIrovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr. Josip Horvat

Zbog kaznenog djela iz čl. 221. st. 2. u svezi sa st. 1. KZ/11.

Općinski sud u Bjelovaru

Pom-16/2022

Tužitelj: Nada Samardžija

Tuženik: Manda Domović

Radi: isplate

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 7

Općinski sud u Bjelovaru

Pp-4540/2021

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Goran Mondak

Svjedok: Kristian Lacko

- radi prekršaja iz čl. 199. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i dr.

Županijski sud u Varaždinu

Sutkinja Mirna Mavriček 

Optuženi David Brežnjak, kazneno djelo iz čl. 158. st. 5. u vezi st. 1. KZ/11. - rasprava javnost isključena

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Zlataru

Pp-515/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3

Općinski sud u Koprivnici

Predlagatelj: Republika Hrvatska

Protustranka: Mijo Horvat i dr.

Radi: osiguranja dokaza

- ročište

Općinski sud u Koprivnici, soba broj 16/I, sutkinja: Vlatka Ljepojević-Novak 

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini

Sutkinja Jasminka Jirsak

Tužitelj: Snježana Tošeski

Tuženik: Mesoprerada d.o.o.

Radi: proglašenja nedopuštenosti pljenidbe i prijenosa

u postupku izravne naplate

 

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-1024/2021, glavna rasprava, 1 kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Gospiću
 • Ostavina iza pok. Mirka Basta
 • ročište
Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp Ikp-eu-23/2022

Rudolf Štrtof

propis strane države - EU

ročište

Općinski sud u Koprivnici

Predlagatelj: Dubravko Široki

Radi: ostalo - ostali izvanparnični predmeti

Ročište za dan 28. rujna 2022. u 8,30 sati

Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

sudac: Siniša Rajnović, kat I, soba broj 15

Općinski sud u Požegi

Okrivljenik: Jovica Stanković

Čl.199.st.2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba br.5

Općinski sud u Osijeku

Opt. Tomo Bobek,čl. 149. st. 2. KZ/11, sutkinja Iva Ćorković Kozari

08:35
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

08:40
Općinski sud u Sisku

Pp-20/2022, Stalna služba u Hrv. Kostajnici, soba 5, okr. JP Komunalac d.o.o. i Stjepan Kostrić, tužitelj, 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Barbara Miletić

Tuženik: Opća bolnica dr. J.Benčević, Slavonski Brod

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-2131/2022.

Okrivljenik Martin Gašpić

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

08:45
Općinski sud u Zadru

108 P-882/2021, pripremno ročište, sudnica 114/I,

sutkinja Magda Troskot

Općinski sud u Zadru

96 Pr-1338/2021 Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Općinski sud u Zadru

Saslušanje svjedoka i stranačko saslušanje. soba 104

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-978/2022, glavna rasprava, 1 kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Zadru

Pohrana oporuke

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp Ikp-eu-25/2022

Dario Drljepan

propis strane države - EU

ročište

08:50
Općinski sud u Gospiću
 • Ostavina iza pok. DANE JURKOVIĆA
 • ročište
08:55
Općinski sud u Osijeku

I-opt. Mario Milić i dr., čl. 229. st. 1. KZ/11, sudac Ivan Sajter

09:00
Općinski sud u Zlataru

K-441/2020

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju - Sudnica br. 3

Poslovni broj: P-303/2019

Ročište za glavnu raspravu

PRAVNA STVAR:
TUŽITELJ-PROTUTUŽENIK: Alen Maletić
TUŽENA-PROTUTUŽITELJICA: Vlatka Maletić
RADI: isplate i utvrđenja prava vlasništva

Općinski sud u Osijeku

K-733/2019, okr. Branko Ferenčak i dr., čl. 222. st. 3. KZ/11, sudac Velimir Čolović

Općinski sud u Sesvetama

1 P-248/2021

Tužitelj: Ivana Šalinović Jajčinović

Tužena: Nevenka Bošković 

Radi: spor iz nasljeđivanja

soba 32/II

Općinski sud u Puli-Pola

29 Kzd-145/2021, okrivljeni Goran Bonačić, zbog kaznenih djela iz članka 179.a i dr. Kaznenog zakona, Općinski sud u Puli – Pola, sudnica broj 2, sutkinja Diana Debeljuh.

Županijski sud u Zagrebu

12 K-Us-8/2018, I optuženi Zvonimir Šostar i drugi, čl. 291. st. 1. i dr. KZ/11 (kazneno djelo protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti i dr.), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Ilica 207, zgrada B - dvorana /prizemlje - ODGODA

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba broj 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Sesvetama

OS Sesvete P OB-107/2020

Tužitelj: S.M.K. i dr. 

Tuženik: K.K.

Radi: uzdržavanja djeteta 

Sudnica 37/2 kat

Općinski sud u Osijeku

Kzd-114/2020, okr. Vinko Pajtl, čl. 158.st.2. KZ/11, sudac Mladen Radičević

Općinski sud u Osijeku

Okr. Zvezdan Iljazi, čl. 229 st. 1 KZ/11, sudac Jadranka Seletković 

Općinski sud u Dubrovniku

K-138/2021, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

Općinski sud u Bjelovaru

R1-169/2018

Predlagatelj: Blanka Vorel

Protustranke: Marija Bilokapić i dr.

Radi: razvrgnuća

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 7

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu
Referada broj 32, sudac Lovro Tomičić, soba broj 10
Broj: P-67/2022
ročište za glavnu raspravu
Tužitelj: Damir Bartolčić
Tuženik: Mario Bartolčić
saslušanje stranaka i svjedokinje Željkice Skalički Širko
Radi: utvrđenja ništetnim

Općinski sud u Sisku

37. P-340/2021

Stalna služba u Petrinji, soba 2

Tužitelj: Zlatko Čutura

Tuženik: Nikolina Mokrović 

radi: isplate 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P-151/2022

Konjević-Konjević, prva vlasništva, glavna rasprava, 52/II

Županijski sud u Varaždinu

Sudac Dejan Repić

K-15/2021 - opt. Zoran Košćec i Željko Krčmar, zbog kaz. djela iz čl. 246. st. 2. i 1. u vezi čl. 36. st. 2. KZ/11. - glavna rasprava

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta: 21 Pp J-222/2020 

Maloljetni: J.B. 

Tužitelj: Policijska postaja Đurđevac

Prekršaj: čl.13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Stalna služba u Đurđevcu

soba br. 18/I, sudac Dario Kuzmić

 

Županijski sud u Osijeku

Nastavak rasprave, I-opt. Aleksandar Vukičević i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 328. st. 1. KZ/11 i dr. Sudac Mirko Ljubičić

Općinski sud u Bjelovaru

Pp-4596/2021

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Antonio Cvančić

Svjedok: Darko Lončar

- radi prekršaja iz čl. 289. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Osijeku

K-136/2021, okr. Dean Koludnžić i dr., čl. 229.  t. 1. KZ/11., sudac Predrag Bertić

Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Zlataru
P-241/2022
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj
Općinski sud u Zadru

44 P-508/2020

Zdravko Grbić c/a Republika Hrvatska

Radi ispravke pogrešnog upisa i utvrđenja-uknjižbe prava vlasništva

Sudac Nediljka Dereta

Općinski sud u Zadru

96 Pr-1431/2021 Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

 

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1504/2021

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Ivan Cerjan i branitelj

Prekršaj: čl. 14.  st.1. Zakona o prekršajima protiv JRM

Soba broj 37/II

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Križevcima

Pn-84/2022

Tužitelj: Rafaelo Bartol,

Tuženik: Euroherc osiguranje d.d.

Radi: isplate

Ročište će se održati dana 28. rujna 2022. godine u 09:00 sati, soba broj 10/I-kat

Općinski sud u Bjelovaru

Tužitelj: Mihaela Leder Liber

Tuženik: Tihomir Vaniček

Radi: spor o roditeljskoj skrbi

Sudnica broj 5

Općinski sud u Požegi

Pn-1/2019

Tužitelj: Aleksandar Novković i dr.

Tuženik: Hrvatske šume d.o.o.

Radi: Naknada štete - ostalo

Općinski sud u Sisku

5 K-208/2021

optuženi Saša Plaskonj

zbog kaznenog djela iz članka 139. stavak 2. i 3. Kaznenog zakona

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, sudnica 117 

Općinski sud u Zlataru

Pp-1618/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3

Županijski sud u Zagrebu

5 K-Us-9/2021, optuženi Zdravko Jančikić i drugi, čl. 293/1 KZ/11 (kazneno djelo protiv službene dužnosti - primanje mita), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Ilica 207, sudnica 217 A/II kat

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: Medical Intertrade d.o.o.

Tuženik: Anita Srdoc

Radi: prigovora protiv platnog naloga

Županijski sud u Zagrebu

15 K-57/19, optuženi Savo Barać i dr., čl. 246.st.2. KZ/11 (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), rasprava će se održati u sudnici 217/II - Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Općinski sud u Zlataru

Ostavina iza pokojnog Emerika Cafute, O-1274/2021

Ročište nije javno.

Predmet vodi viši sudski savjetnik-specijalist Ksenija Krklec.

Županijski sud u Splitu

Sutkinja Ivana Kanaet Samardžić, Kus-13/2016 Milivoj Utrobičić i dr. čl.298. KZ/11

Županijski sud u Splitu

Sutkinja Tea Budimlić, K-8/15 Nada Brezec čl.292. st.2. KZ/11

Općinski sud u Vinkovcima

Pp -1532/2021,glavna rasprava V. Nazora 4,1.kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Slavonskom Brodu

3. k-164/2015

Okrivljenik: Vlado Ivković, zbog kaznenog djela iz članka 222. st. 3. KZ/11

Sudac: Jasna Krnić, sudnica broj 17/I

 

Općinski sud u Požegi

Pr-8/2022

Tužitelj: Ivica Vrdoljak

Tuženik: Croatia osiguranje d.d.

Radi: Radno

Općinski sud u Zadru

95 Pr-238/2020, pripremno ročište, sudnica 105/I

Sudski savjetnik Nikola Bilan

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-1545/2022

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Antun Imbrišević

Prekršaj iz čl.199. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Glavna rasprava dana 28. rujna 2022. godine u 09:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Požegi

K-49/2021

Okrivljenik: Zdravko Mrdalj

zbog kaznenog djela iz članka 149. stavak 2. KZ/11

Trgovački sud u Osijeku

Pripremno ročište

Trgovački sud u Osijeku

Stalna služba u Slavonskom Brodu

Sudnica 73/III

Sutkinja:

Daniela Martini Maoduš

Općinski sud u Zadru

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

Općinski sud u Sesvetama

OS Sesvete, Stalna služba u Dugom Selu

Tužiteljica: Jagoda Šarić

Tuženik: Gabrijel Križanović

Radi: smetanja posjeda

Sudac Ranka Memišević

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 17, sudac Zoran Šljivac, sudnica broj 2

R1-107/2022

Izvanparnični postupak:

Predlagateljica: Sandra Kolompar

Radi: priznanja strane sudske odluke

Općinski sud u Vinkovcima

4 P-385/2020 Šprem -PBZ - sudnica 15

Općinski sud u Osijeku

Okr. Slavko Amididžić i Siniša Amidžić, čl. 139. st. 2. KZ/11, sudac V. Rožac

Županijski sud u Rijeci

Sutkinja Jesenka Kovačić - opt. Andrej Butković i dr. - ODGOĐENO

Županijski sud u Rijeci

Sutkinja Ika Šarić - opt. Sanjin Vičević

Županijski sud u Vukovaru

Rasprava protiv optuženog P.G., zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. i dr. KZ-a, predsjednik vijeća sudac Klaudija Grubišić.

Županijski sud u Zagrebu

2 Kzd-3/2022, I opt. Branko Mikošević, čl. 166/2 i dr. KZ/11 (kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina), rasprava će se održati u zgradi Općinskog kaznenog suda, sudnica 124/I

Općinski sud u Sisku

5 K-208/2021

optuženi Saša Plaskonj

zbog kaznenog djela iz članka 139. stavak 3. Kaznenog zakona

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, sudnica 117

Općinski sud u Vinkovcima

9 K-306/2022, optuženi Nenad Mitrović

sudac Julka Vučinić-Jurić, sudnica broj 7

Općinski sud u Vinkovcima

Pp P-1064/2019, ročište, sudnica 6

sudac Ida Jurić

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: I.N.

Tuženik: I.N.

Radi: razvoda braka s mlt. djecom

Trgovački sud u Varaždinu

P-8/2021 - ročište za glavnu raspravu

Tužitelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Varaždinu

Tuženik: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb

Radi: isplate

Općinski sud u Koprivnici

Tužitelj: Mladen Muše

Tuženik: Romeo Funkšić i dr.

Radi: stvarno - smetanje posjeda

Ročište glavne rasprave za dan 28. rujna 2022. u 9,00 sati

Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

sudac: Siniša Rajnović, kat I, soba broj 15

Općinski sud u Požegi

Okrivljenik: Marijana Antunović

Čl.153.st.1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba br.5

Općinski sud u Gospiću
 • Predlagatelj: Josip Tonković
 • Protustranka: RH
 • Pojedinačni ispravni postupak
 • rasprava za ispravak
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru

Soba broj 18

Referada 11

R1 Ob-336/2022

Predlagatelji: T. V. i D. V.

Radi: sporazumnog razvoda braka

09:05
09:10
Općinski sud u Sisku

Pp-564/2022, Stalna služba u Hrv. Kostajnici, soba 5, okr. Jože Hemetek, tužitelj, svjedok Davor Jurić i Miroslav Krstinić

Općinski sud u Zadru

96 Pr-337/2021 Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

09:15
Općinski sud u Puli-Pola

Okrivljenik: Senad Hajdarević

Zbog kaznenog djela iz čl. 177. st. 2. i dr. KZ/11

Općinski sud u Puli-Pola

Sudac Miljenko Matić

Općinski sud u Dubrovniku

P-572/2017, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Općinski sud u Osijeku

okr. A. Blažić, čl. 228. st. 1. KZ/11, sudac D. Vukušić

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pravna stvar: obnova zemljišne knjige k.o. Zaprudski otok

Radi: odlučivanja o prijavi Grada Zagreba i Srećka Dedovića

Općinski sud u Vinkovcima

4 P-580/2021 Glavaš- PBZ d.d.  

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp Ikp-eu-30/2022

Matija Fundak

propis strane države - EU

ročište

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2297/2021, glavna rasprava, sudnica 6

sudac Ida Jurić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru

Soba broj 18

Referada 11

R1 Ob-393/2022

Predlagatelji: Z. P. i N. P.

Radi: sporazumnog razvoda braka

09:20
Općinski sud u Zadru

95 Pr-245/2020, pripremno ročište, sudnica 105/I

Sudski savjetnik Nikola Bilan

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-2094/2022.

Okrivljenik Darko Bodiš

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

09:25
09:30
Županijski sud u Puli-Pola

K-8/2014

opt. Vinka Cetinski i dr. 

čl. 337. st. 4. KZ/97

Zajednica Talijana - Pula 

- odgođeno

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Daruvaru, soba broj 9 

PRAVNA STVAR:


TUŽITELJ:   Ivko Dejković 

TUŽENIK:    Jasmina Grubač i dr.

Radi:  utvrđenja prava vlasništva

Općinski sud u Bjelovaru

P-299/2022

Tužitelj: Republika Hrvatska

Tuženik: Nikola Matić

Radi:  utvrđenja prava vlasništva 

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 8 

Općinski sud u Dubrovniku

P.1345/2019, Inga Hackl - Republika Hrvatska, proglašenja ovrhe nedopuštenom, soba broj 5

Općinski sud u Novom Zagrebu

K-276/2022

Optuženi: Tomislav Hodalj

Zbog: kaznenog djela iz članka 190. stavak 2. Kaznenog zakona

Županijski sud u Zagrebu

9 K-US-20/2016,  optuženi Rudolf Krpina i dr., čl. 333. st. 1 i dr. KZ/97 (udruživanje za počinjenje kaznenog djela i dr.), rasprava će se održati u dvorani 123, Kennedyev trg 11, Zagreb

Općinski sud u Bjelovaru

Pp-1295/2021

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Ankica Crlenjak

Branitelj: odvj. Nedad Dianić

Svjedok: Mirko Solar

- radi prekršaja iz čl. 45. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i dr.

Županijski sud u Zagrebu

11 K-35/22, optuženi Stipe Opačak i dr., čl. 246.st.2. KZ/11 (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), rasprava će se održati u sudnici 120/I - Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u

Sv. Ivanu Zelini, soba 4

Ovrh. mlb. N.T

Ovrš: D.T

radi: ovrha na nekretninama

Općinski sud u Vinkovcima

K-8/2019, opt. Ivan Aščić i dr., čl. 222. st. 3. KZ/11, rasprava 28. rujna 2022. u 9,30 sati, soba broj 5, sutkinja Ivana Lovrić Vidaček

Županijski sud u Zagrebu

4 K-Rz-4/2016 optužena Gordana Getoš Magdić, čl. 120. st. 1. OKZRH (ratni zločin protiv civilnog stanovništva), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 5/prizemlje - ODGODA

Općinski sud u Sisku

P-155/2022

Tužitelj: Predrag Latinović

Tuženik: Milan Vučković i dr.

Radi: brisovne tužbe

Općinski sud u Zlataru

Pp-474/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3

Općinski sud u Novom Zagrebu

K-400/2022

okr. Igor Galjer

Županijski sud u Rijeci

Sutkinja Ksenija Iva Despot, K-27/2020 Belaić  ,sudnica 15/2.kat

Općinski sud u Zadru

Ostavinski postupak iza Stanislava Troskota

soba 10 SS Benkovac, VSS-specijalist: Jadranka Longin

Općinski sud u Vinkovcima

Pp -1501/2021,žurni,  Nazora 4,1.kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Požegi

K-41/2022

Okrivljenik: Jerko Zovak

Zbog kaznenog djela iz članka 292. stavak 2. i 1. alineja 6.  KZ/97

Županijski sud u Puli-Pola

opt. Dolores Đorđević

zbog kaznenog djela iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona (KZ/11).

dvorana 9/I

Općinski sud u Vinkovcima

P-318/22. Tužitelj Šarić - Tuženik Marić - glavna rasprava - sudnica 17

Općinski sud u Požegi

O-676/2022

Ostavitelj: Slavica Bosanac

Radi: naknadno pronađena imovina

Općinski sud u Vinkovcima

4 P-562/2021 Kolar- OTP banka - sudnica 15 

Županijski sud u Rijeci

Sutkinja Ksenija Iva Despot - opt. Stojan Belaić

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp Ikp-eu-31/2022

Mirsad Kustura

propis strane države - EU

ročište

Općinski sud u Vinkovcima

Pp P-689/2020, glavna rasprava, sudnica 6

sudac Ida Jurić

Općinski sud u Koprivnici

Tužitelj: Darko Černy i dr.

Tuženik: Uniqa osiguranje d.d.

Radi: naknada štete - osiguranje

Ročište glavne rasprave za dan 28. rujna 2022. u 9,30 sati

Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

sudac: Siniša Rajnović, kat I, soba broj 15

Općinski sud u Požegi

Okrivljenik: Zvonko Novak

Čl.199. st.2 Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba br.5

Trgovački sud u Osijeku

Ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka.

TSOS, soba br. 34/II

Općinski sud u Dubrovniku

P.1345/2019, Inga Hackl-Republika Hrvatska, proglašenja ovrhe nedopuštenom, soba broj 5

09:35
09:40
Trgovački sud u Varaždinu

2 P-43/2022

Glavna rasprava

Tužitelj: ADRIA RIJEKA d.o.o., Rijeka, kao pravni slijednik iza HYPO GROUP d.o.o., Rijeka

Tuženik: OTP BANKA HRVATSKA d.d., Split

 

Općinski sud u Sisku

Pp-393/2022, Stalna služba u Hrv. Kostajnici, soba 5, okr. Tomislav Topolovac, tužitelj i svjedok Ivan Mikić

09:45
Općinski sud u Zadru

44 P-1507/2020

Janet Sandra Grdovich c/a Republika Hrvatska

Brisovna tužba

Sudac Nediljka Dereta

Općinski sud u Novom Zagrebu

TUŽITELJ: VEDRANA OSTOJIĆ MARKOTA

TUŽENIK: ZAGREBAČKA BANKA D.D.

RADI: NIŠTETNOST

SOBA: 204/II KAT

Općinski sud u Vinkovcima

4 P-554/2021 Jukić- OTP banka  - sudnica 15

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp Ikp-eu-32/2022

Artan Shaqiri

propis strane države - EU

ročište 

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-196/2022, glavna rasprava, sudnica 6

sudac Ida Jurić

Općinski sud u Koprivnici

Tužitelj: Damir Pavša

Tuženik: Generali osiguranje d.d.

Radi: naknada štete - osiguranje

Ročište glavne rasprave za dan 28. rujna 2022. u 9,45 sati

Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

sudac: Siniša Rajnović, kat I, soba broj 15

Trgovački sud u Osijeku

Ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka.

TSOS, soba br. 34/II

09:50
09:55
10:00
Općinski sud u Sesvetama

1 R1-51/2020

Predlagatelj: Anđela Švelić

Protustranka: Zvjezdana Gregurović

Radi: razvrgnuća suvlasničke zajednice

soba 32/II

Općinski sud u Dubrovniku

P.1566/2019, Nikša Žitković - Mira Miličić i dr., utvrđenja prava vlasništva, soba broj 5

Općinski sud u Sesvetama

1 Pn-97/2020

Tužitelj: Mirko Vidaković 

Tuženi: Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije

Radi: naknade štete

soba 32/II

Općinski sud u Bjelovaru

Pp-4693/2021

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Marinko Amić

Svjedok: Josip Blažević

- radi prekršaja iz čl. 289. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Slavonskom Brodu

R1-94/2022

ročište-razvrgnuće suvlasničke zajednice

Općinski sud u Vinkovcima

Općinski sud u Vinkovcima, Stalna služba u Županji

referada J 16, soba broj 12

ročište radi utvrđivanja vrijednosti nekretnine

Općinski sud u Požegi

Pn-31/2020

Tužitelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Tuženik: Hrvatski ured za osiguranje

Radi: naknade štete - osiguranje

Općinski sud u Dubrovniku

Ref. 7: Kzd-2/2021 - sutkinja Marta Jelić - sudnica br. 2

Općinski sud u Sisku

Pp-1770/2022, Stalna služba u Hrv. Kostajnici, soba 5, okr. Božo Tomić i tužitelj

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Sisku

Pn-70/2022

Tužitelj: Josip Matošević

Tuženik: CROATIA osiguranje d.d.

Radi: naknade štete

Općinski sud u Osijeku

okr. K. Blažević, čl. 236. st 1. i dr. KZ/11, sudac D. Vukušić

Općinski sud u Zadru

Predlagatelj: Općinski sud u Stuttgartu

Protustranka: Dragan Pršo

Radi: međunarodne pravne pomoći

soba 10 SS Benkovac, Viši sudski savjetnik-specijalist:

Jadranka Longin, početak u 10,00 sati.

Općinski sud u Zlataru

Pp-1257/2021

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3

Općinski sud u Osijeku

okr. S. Talijan, čl. 229. st. 1. KZ/11, sudac D. Vukušić

Općinski sud u Zadru

Posl.br. P-1362/2019 - pripremno ročište

soba broj: 12, Sudac: Zoran Vranković

Tužitelj: B. B. 

Tuženik A. B. d.d.

vrsta spora: obvezno - ništetnost

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pravna stvar: Obnova zemljišne knjige k.o. Zaprudski otok

Općinski sud u Zadru

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

Općinski sud u Vinkovcima

4 P-408/2021  Kadić-Sberbank d.d. - sudnica 15 

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-594/2022, glavna rasprava, V. Nazora 4, 1 kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković 

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp Ikp-eu-33/2022

KV LOGISTIKA d.o.o.

propis strane države - EU

ročište 

Općinski sud u Zadru

sudska savjetnica Valentina Bilosnić

Općinski sud u Osijeku

Okr. Slavko Dundović, čl. 316 KZ/11, sudac V. Rožac

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-1057/2022, glavna rasprava, sudnica 6

sudac Ida Jurić

Trgovački sud u Varaždinu

P-80/2021 - ročište za glavnu raspravu

Tužitelj: EKO POVDER, Leskoec, Ohrid, Sjeverna Makedonija

Tuženik: METALNA GALANTERIJA I GALVANIZACIJA d.o.o. Gornji Kuršanec

Radi: isplate

Općinski sud u Požegi

Okrivljenik: Dražen Rašić

Čl.282.st.4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba br.5

Trgovački sud u Osijeku

Ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka.

TSOS, soba br. 34/II

10:05
10:10
Trgovački sud u Varaždinu

2 St-154/2019

Završno ročište/skupština vjerovnika

Dužnik: DRVO VRHOVINE d.o.o. u stečaju, Veliki Bukovec

10:15
Općinski sud u Sisku

Pp-1769/2022, Stalna služba u Hrv. Kostajnici, soba 5, okr. Ivan Remete i tužitelj

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-571/2022, glavna rasprava, V. Nazora 4, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp Pom-360/2022

Damir Pavleček

međunarodna pravna pomoć

ročište - uručenje pismena 

Trgovački sud u Osijeku

Ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka.

TSOS, soba br. 34/II

10:20
10:25
10:30
Općinski sud u Bjelovaru

Pp-4695/2021

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik:  Alen Godinac

Svjedok: Božidar Matijević

- radi prekršaja iz čl. 53. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Dubrovniku

P.571/2020, Mladen Obradović i dr. - Belma Gaudio i dr., brisovna tužba, soba broj 5

Općinski sud u Zadru

44 P-1131/2021

Marko Jurić c/a Raiffeisenbank Austria d.d.

Radi ništetnosti i isplate

Sudac Nediljka Dereta

Općinski sud u Dubrovniku

14K-34/2020, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

Općinski sud u Zlataru

datum i vrijeme održavanja ročišta 28.9.2022. u 10:30 h

Poslovni broj predmeta: Pn-106/2018

Sutkinja Jasmina Božić

Soba br. 26, Stalna služba u Krapini

Općinski sud u Požegi

Pn-73/2021

Tužitelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Tuženik: CROATIA osiguranje d.d.

Radi: naknade štete - osiguranje

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-537/2022, glavna rasprava, V. Nazora 4, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Osijeku

Okr. Robert Frelih, čl. 235. st. 1. i dr. KZ/11, sudac V. Rožac

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp Pom-361/2022

Aleksandar Đurić

međunarodna pravna pomoć

ročište - uručenje pismena 

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-46/2021, glavna rasprava, sudnica 6

sudac Ida Jurić

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 178, sudac Zoran Šljivac, sudnica broj 2

O-1063/2022

Ostavinski postupak:

Po prijedlogu za raspravljanje naknadno pronađene 

ostavinske imovine iza pok. Antuna Habla iz Bakića

Općinski sud u Požegi

Okrivljenik: GEO ATAR j.d.o.o. 

Čl.14.st.3. Zakona o radu

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba br.5

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru

Soba broj 18

Referada 11

P Ob-299/2021

Tužitelj: J. P.   

Tuženik: F. P.   

Radi: razvoda braka  

 

10:35
10:40
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-2060/2022.

Okrivljenik Luka Martinović

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

10:45
Općinski sud u Koprivnici

 

Broj predmeta P-206/2022

Tužitelj: Zrinka Petrovčić i dr.

Tuženik: Damir Biško

Radi: isplate

Sutkinja: Marija Grgešić  – soba 39/II

 

10:50
10:55
11:00
Općinski sud u Dubrovniku

Pn-6/2019, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Općinski sud u Osijeku

Kzd-36/2021, okr. Dario Čabaj, čl. 172. st. 2. KZ/11, sudac Mladen Radičević

Općinski sud u Osijeku

okr. Jakov Serdarušić, čl. 236.st.1.KZ/11

sudac Marina Bušbaher Oberkirš, sudnica br. 15

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta: 21 Pp-363/2022

Maloljetni: D.H. 

Tužitelj: Policijska postaja Đurđevac

Prekršaj: čl.45. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Stalna služba u Đurđevcu

soba br. 18/I, sudac Dario Kuzmić

 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pn-37/2019, ročište za glavnu raspravu

Jugović - EUROHERC osiguranje

Radi: naknade štete

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Garešnici

soba broj 18 ;  sudac: Jarmilka Kučera-Slivar

Pripremno ročište

pravna stvar

tužitelj: Ivan Ribarić

tuženik: Dragica Ribarić

radi: stvarno - smetanje posjeda

 

Općinski sud u Osijeku

opt. Ferenc Molnar, čl. 256. st. 3. i dr. KZ/11., sutkinja Dunja Petrović, soba 23

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Povrv-68/2020

Svea ekonomi-Martić, isplata, pripremno ročište, 52/II

Općinski sud u Virovitici

P-446/2021

Tužitelj: Željko Lovreković

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

radi: isplate

Općinski sud u Virovitici, soba broj 18/2

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

18. P-214/2020 očevid

Tužitelj: Republika Hrvatska

Tuženik: Danijela Ivanović

Radi: isplate

Ref. 18. Sudac: Josip Bočkai, soba br. 4

Općinski sud u Koprivnici

Tužitelj: Anto Berić

Tuženi: DANICA DIGITAL

Radi: naknade štete 

- ročište za glavnu raspravu

Općinski sud u Koprivnici, soba broj 16/I, sutkinja: Vlatka Ljepojević-Novak

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-1470/2022

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Josip Jantol

Prekršaj iz čl.199. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Glavna rasprava dana 28. rujna 2022. godine u 11:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Zadru

ročište za objavu odluke, P-2303/2021

Stalna služba u Pagu, soba 5

Sudac Sonja Miljak

Općinski sud u Požegi

Okrivljenik: Ivan Majstorović 

Čl.106.st.1. Zakona o gradnji

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba br.5

Općinski sud u Koprivnici

13 P-310/2021

Tužitelj: Croatia osiguranje d.d.

Tuženik: Stjepan Punčikar

Radi: isplate

Sudac Darko Magdić, soba br. 21/I, ročište glavne rasprave

11:05
11:10
11:15
11:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp-2075/2022.

Okrivljenica Sandra Pajković

Žurni postupak, prekršajni postupak

Sudac: Slavica Poličić

Soba: 68/3 kat

11:25
11:30
Općinski sud u Osijeku

K-38/2021 opt. Danijela Balikić i dr. čl. 279 st 2. KZ/11 sutkinja Špigel, soba 26

Općinski sud u Dubrovniku

Povrv.133/2020, Hep Elektra d.o.o. - Ljiljana Keser, isplate, soba broj 5

Općinski sud u Bjelovaru

Glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, sudnica broj 18

Poslovni broj: 25 P Ob-260/2020

PRAVNA STVAR:

Tužitelj: Tino mllljt. Alviž

Tuženik: Alviž Biserka

Radi: uzdržavanja

 

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u VIrovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO u VIrovitici

Okr. Tomislav Šimara

Zbog kaznenog djela iz čl. 229.s t. 1. toč 1. u svezi čl. 228. st. 1. i čl. 34. st. 1. KZ/11.

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Referada broj 16, sudac Tomislav Kuči, soba broj 3

Broj predmeta: 16 P-431/2018

Pripremno ročište

Tužiteljica: Martina Tišljar, Pitomača

Tuženik: Addiko Bank d.d. Zagreb

Radi: utvrđenja i isplate

Općinski sud u Slavonskom Brodu

3. K-170/2022

Okrivljenica: Maja Majić, zbog kaznenog djela iz članka 278. st. 3. KZ/11 i dr.

Sudac: Jasna Krnić, sudnica broj 17/I

Županijski sud u Zagrebu

8 Kovm-7/2022, okr. Ivan Nikolić i dr., čl. 166/2 KZ/11 (teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta), sjednica optužnog vijeća održati će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 1114/I kat

Općinski sud u Koprivnici

Mjesto: Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu, I kat, soba broj 14

Dan i vrijeme: 28. rujna 2022. (srijeda) u 11:30 sati

Predmet: Parnični predmet

Poslovni broj predmeta: Povrv-4/2022

Ovrhovoditelj / Tužitelj: Drava Kom d.o.o.

Ovršenik / Tuženik: Mirjana Ilinčić

Pozvani: zakonski zastupnik tužitelja i tuženik

Viša sudska savjetnica: Manda Franjić

Općinski sud u Osijeku

opt. Dario Pavlak i dr., čl. 204. st. 1. KZ/11, sutkinja Iva Ćorković Kozari

11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
Općinski sud u Zlataru

K-46/2021

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba broj 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Sesvetama

Tužitelj: Mladen Štukar

Tuženik: Krešimir Ciprić

Radi: smetanja posjeda

Općinski sud u Sesvetama

Tužitelj: Republika Hrvatska

Tuženik: Ivanka Bikić

Radi: isplate

soba br. 32/II

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelji: Marija Franić i Igor Franić

Tuženik: Katica Dragić

Radi: utvrđenja bračne stečevine i izdvajanja iz ostavine

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju - Sudnica br. 3

Poslovni broj: O-1903/2022

Ročište

PRAVNA STVAR:
Ostavina iza pok. Brajković Tome

Općinski sud u Virovitici

P-585/2015

Tužitelj: Robert Galović

Tuženik: Iralda Galović

Radi: utvrđenja prava vlasništva nekretnina i isplate

Općinski sud u Virovitici, sutkinja Mirjana Jelavić, soba 12/I

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec

16 Ovr-5/2020

Ovrhovoditelj: GB d.d.

Ovršenik: JJ

Radi: ovrhe na nekretninama

Soba broj: 5

Županijski sud u Splitu

Sudac Dinko Mešin, Kus-5/18 Davor Medić čl.291. st.1. i dr. KZ/11

Općinski sud u Novom Zagrebu

K-393/2022

okr. Nikola Šteković

Općinski sud u Gospiću

P-293/2020

 • 1 Tužitelj - LJILJANA SUDAR i dr.
 • 1 Tuženik - Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 • Stvarno- sklapanje ugovora
 • glavna rasprava 
Općinski sud u Gospiću

8 P-40/2014

 • Tužitelj: HP d.d.
 • Tuženik: LIKA CESTE d.o.o.
 • Radi: naknade štete
 • - ročište glavne rasprave -
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Očevid R1-96/2022

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Tužitelj: Marija Budojević

Tuženik: Željka Kuzel i dr.

Radi: utvrđenja i činidbe

očevid

Općinski sud u Gospiću
 • Opt. Zdeslav Matković
 • čl. 312. st. 1. KZ/97
 • glavna rasprava
Općinski sud u Virovitici

10 Ovr-187/2021

Ovrhovoditelj - Eos Matrix d.o.o., Zagreb,

Ovršenica - Melita Harmund, Virovitica,

Radi - ovrhe na nekretnini ovršenice.

Uredovanje na licu mjesta.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

K-60/2022

Prvooptuženi Vladimir Milković i drugooptuženi Dražen Soldo

Sudac Vedran Pavelić, sudnica 36/I

Županijski sud u Zagrebu

3 K-28/22, optuženi Iris Modrić i dr., čl. 246.st.2. KZ/11 (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), rasprava će se održati u sudnici 113/I - Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Općinski sud u Sisku

5 K-8/2019

optuženi Ivica Žanić

zbog kaznenog djela iz članka 139. stavak 3. Kaznenog zakona

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, sudnica 117

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Broj predmeta 29. Pp Pom-154/2022.

Okrivljenica Kristina Aračić

Prekršajni postupak.

Sudac: Slavica Poličić.

Soba: 68/3 kat

12:05
12:10
12:15
Općinski sud u Gospiću

P-278/2016

 • Tužitelj: Josip Naglić 
 • Tuženici: Petrlić zadruga i dr.  
 • Pravo vlasništva nekretnina   
 • glavna rasprava  
Općinski sud u Slavonskom Brodu

P-326/2022

pripremno ročište - utvrđenja ništetnosti

Općinski sud u Gospiću
 • Ostavina iza pok. Gabre Milinović
 • ročište
12:20
12:25
12:30
Općinski sud u Puli-Pola

Okrivljenik Diego Nikšić, zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 2. KZ/11.

Općinski sud u Puli-Pola, soba 10, sudac Jelena Žugčić

Općinski sud u Sesvetama

OS Sesvete P OB-32/2022

Tužitelj: A.P.

Tuženik: I.Š.

Radi: uzdržavanja djeteta

Sudnica 37/2 kat

Trgovački sud u Varaždinu

P-63/2022. (raniji broj : P-189/2020.)

Tužitelj: METEOR GRUPA d.o.o., u stečaju, Varaždin

Tuženik: ASSA ABLOY CROATIA d.o.o. Bjelovar

Radi : pobijanja pravne radnje stečajnog dužnika

Općinski sud u Bjelovaru

Posl.broj Ovr-329/2019

Ovrhovoditelj: Erste&Steiermärkische bank d.d.

Ovršenici: I. Domagoj Belošević i II. Josip Belošević

Radi: ovrhe na nekretninama

Očevid

Općinski sud u Sesvetama

Tužitelj: Ana Grahovac

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

Radi: obvezno-ništetnost

soba br. 32/II

Općinski sud u Zlataru

Pojedinačni zemljišnoknjižni predmet predlagatelja Herceg Barbare i drugih, svi zastupani

po punomoćnici Vesni Narančić iz Krapine, Z-9317/2022.

Rasprava za ispravak zemljišnoknjižnog stanja -  očevid na licu mjesta uz sudjelovanje

geodetskog vještaka na predmetnim nekretninama u k.o. Jesenje.

Predmet vodi viši sudski savjetnik-specijalist Ksenija Krklec.

Županijski sud u Zagrebu

8 Kov-43/22, okrivljeni Duško Relić, čl. 246.st.2. KZ/11 (kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju), sjednica optužnog vijeća održati će se u sudnici 114/II - Općinski kazneni sud u Zagrebu

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu
Referada broj 32, sudac Lovro Tomičić, soba broj 10
Broj: Povrv-319/2020
ročište za objavu odluke
Tužitelj: Ilija Franjić
Tuženik: Perica Ljubičić
Radi: isplate

Općinski sud u Slavonskom Brodu

3. K- 251/2022

I okrivljenik: Ivica Kuzmanovski

II okrivljenik: Stjepan Jozić,

zbog kaznenog djela iz članka 229.  stavak 1. i 2. točka 1.  u vezi članka 228. stavak 1. KZ/11

Sudac:  Jasna Krnić, sudnica broj 17/I

12:35
12:40
12:45
Općinski sud u Slavonskom Brodu

glavna rasprava

Općinski sud u Gospiću
 • Ostavina iza pok. Darinke Brujić
 • ročište
12:50
12:55
13:00
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Daruvaru, soba broj 9 

PRAVNA STVAR:
TUŽITELJI:   Branka i Veljko Grubnić

TUŽENIK:    Boris Lovrenčić

Radi:  zahtjeva za se ukloni opasnost štete

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Referada broj 16, sudac Tomislav Kuči, soba broj 3

Broj predmeta: 16 P-179/2022

Glavna rasprava

Tužitelj: Republika Hrvatska, za Ministarstvo poljoprivrede

Tuženik: Zvonko Goluska, Paušinci

Radi: predaje u posjed

Općinski sud u Dubrovniku

14Km-8/2021, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

Općinski sud u Sisku

Pn-65/2021

Tužitelj: Republika Hrvatska, Ministarstvo hrvatskih branitelja

Tuženik: Milan Karakaš

Radi: naknade štete

Županijski sud u Zagrebu

7 Kov-Us-23/2022, okrivljeni Ilija Kasić i dr., čl. 329. st. 1. u vezi s čl. 190. st. 1. KZ/11 (kazneno djelo protiv javnog reda -počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja i kazneno djelo protiv zdravlja i ljudi - neovlaštena proizvodnja i promet drogama), sjednica optužnog vijeća održati će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Ilica 207, sudnica 218/II

Općinski sud u Zadru

Pripremno ročište

Općinski sud u Zadru

sudska savjetnica Valentina Bilosnić

Trgovački sud u Varaždinu

St-320/2018 - stečajni postupak nad Stečajnom masom iza TERMODOM d.o.o. Varaždin

- završno ročište

Županijski sud u Osijeku

K-5/2022, opt. Vlatko Bellian, čl. 110. u vezi čl. 34. KZ/11, sutkinja Zdenka Leko (objava) 

Općinski sud u Osijeku

Opt. Stjepan Baltin, čl. 158. st. 6. i dr. KZ/11, sutkinja Iva Ćorković Kozari

13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
Općinski sud u Sesvetama

OS Sesvete P Ob-66/2021

Tužitelj: CZSS 

Tuženik: K.F. i dr. 

Radi: uzdržavanja djeteta 

Sudnica 37/2 kat

Općinski sud u Dubrovniku

P-115/2020, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Općinski sud u Dubrovniku

Ref. 7: K-118/2016 - sutkinja Marta Jelić - sudnica br. 2

Općinski sud u Zadru

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu

Ovrhovoditelj (tužitelj): Komunalac d.o.o. Pakrac

Ovršenik (tuženik): Dalibor Buhin

radi: isplate

Općinski sud u Zadru

96 Pr-394/2021, Ročište za objavu presude, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Općinski sud u Dubrovniku

14Krm-19/2022, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

Općinski sud u Sisku

5 K-516/2018

optuženi Mišel Brajković

kontrolno ročište zbog neizvršavanja rada za opće dobro

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, sudnica 117

Općinski sud u Zadru

Posl.br. P-2441/2021 - ročište radi objave presude

soba broj: 12, sudac: Zoran Vranković

Tužitelj: O. P.

Tuženik: G. B.

vrsta spora: stvarno - pravo vlasništva nekretnine

14:05
14:10
14:15
Općinski sud u Zadru

96 Pr-379/2021, Ročište za objavu presude, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

14:20
14:25
14:30
Općinski sud u Zadru

24 P-463/2020, isplata, sudnica broj 204

Viša sudska savjetnica - specijalist Željana Vidović Labor

Općinski sud u Zadru

96 Pr-388/2021, Ročište za objavu presude, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Općinski sud u Zadru

Rasprava u sudnici br. 11, Sudac Davor Dubravica

14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00