Probacija

Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela. Osoba uključena u probaciju može biti okrivljenik, osuđenik ili zatvorenik

Tijekom uvjetovane slobode probacijski službenici provode nadzor i stručnim postupcima utječu na rizične čimbenike kod počinitelja kaznenog djela s ciljem resocijalizacije i reintegracije počinitelja u zajednicu.

Probacijska služba ne izriče niti mijenja izrečene mjere, obaveze i sankcije već ih isključivo izvršava na temelju pravomoćnih presuda ili rješenja državnog odvjetnika, suda ili suca izvršenja.

Radi se odlukama kojima se izriče rad za opće dobro, uvjetna osudi sa zaštitnim nadzorom, /posebnom obvezom/sigurnosnom mjerom, uvjetni otpusti ili obveze izrečene u prethodnom postupku.  Izvršavanje ovih sankcija započinje donošenjem Pojedinačnog programa postupanja za  osobu uključenu u probaciju.

U aktivnosti tijekom provođenja Pojedinačnog programa postupanja, mogu biti uključene i druge službe i organizacije u zajednici, poput policije, centra za socijalnu skrb, institucije koje se bave liječenjem ovisnosti ili različite nevladine organizacije.

Obveze osobe uključene u probaciju

Ako ste počinitelj kaznenog djela koji se nalazi u sustavu probacije dužni ste:

  • uredno izvršavati zadatke sukladno utvrđenim rokovima i dinamici izvršavanja
  • redovito se javljati probacijskom uredu
  • bez odgode obavijestiti ured ako je došlo do promjene mjesta prebivališta ili boravišta.

Probacijskog službenika trebate kontaktirati u svim situacijama koje bi mogle biti od značaja za sankciju/obvezu/mjeru koja se izvršava pod nadzorom probacijske službe: prekršajne kazne, privođenja od strane policije, gubitka posla, pokretanje razvoda, pokretanje postupka oduzimanja roditeljskog prava, itd.

Prava osobe uključene u probaciju

Prema osobi uključenoj u probaciju zabranjeno je nezakonito postupanje i diskriminacija. Ako ste uključeni u probaciju imate pravo na zaštitu osobnosti i tajnost osobnih podataka te pravo pritužbe na postupanje probacijskog službenika.

Na temelju Zakona o probaciji, kada su u pitanju situacije poput akutnog oboljenja, značajnog pogoršanja kroničnog oboljenja, smrtni slučaj člana obitelji, rizična trudnoća, itd. možete odgoditi ili prekinuti rad za opće dobro.

U tom slučaju molbu za odgodu trebate podnijeti probacijskom uredu u roku od tri dana od primitka rješenja o rasporedu na rad, a molbu je moguće podnijeti i tijekom izvršavanja rada za opće dobro.

Probacijskog službenika možete kontaktirati osobno (dolaskom u probacijski ured), putem telefona ili elektroničke pošte. U slučaju da vaš probacijski službenik nije prisutan, možete kontaktirati bilo kojeg službenika probacijskog ureda.