Rezultati rada sudova

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 371.163 505.473 476.446 400.277
2021. 400.277 593.464 539.125 456.489
2022. 466.685 557.759 610.476 413.953
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 1.675 623 2.298 2.227
2021. 1.669 587 2.256 2.201
2022. 1.641 590 2.217 2.145
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 94,26% 307 227 214
2021. 90,84% 309 270 245
2022. 109,45% 248 260 285
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 8.176 14.001 13.751 8.426 2,11%
2021. 8.426 13.669 13.805 8.484 1,86%
2022. 8.484 12.131 12.922 7.909 1,91%

Clearance rate (CR) ili stopa rješavanja, predstavlja omjer riješenih i primljenih predmeta u promatranom periodu (100% pokazuje da sud riješava predmeta koliko je i primio, iznad 100% da se broj neriješnih predmeta smanjuje), odnosno kako sud uspijeva riješiti priljev predmeta.

Disposition time (DT) ili pokazatelj vremena rješavanja, predstavlja omjer promatranog perioda (365 dana) i protoka predmeta (omjer riješenih i neriješenih predmeta). Vrijednost je izražena u danima i pokazuje koliko dana traje rješavanje određene vrste predmeta (procijenjena duljina postupka). Ovaj indikator pruža bolji uvid u to kako sud upravlja protokom predmeta, tj. kako rješava priljev novih predmeta.

Prosječan broj riješenih predmeta po rješavatelju predstavlja omjer ukupno riješenih predmeta u promatranom periodu na pojedinom sudu ili vrsti suda i ukupnog broja rješavatelja (sudaca i sudskih savjetnika) koji su u promatranom periodu imali u radu sudske predmete. Ovaj indikator služi za usporedbu uspješnosti sudova u rješavanju predmeta uzimajući u obzir njihovu veličinu (broj rješavatelja).

 

Rezultati rada sudova za 2023. godinu

Statistički podaci o radu sudova od 2023. godine pa nadalje bit će dostupni u Interaktivnom prikazu: https://sudovi.hr/hr/intreraktivni-prikaz.

Podaci se mogu preuzeti u tabličnom (xlsx) i u otvorenom (csv) obliku.