Općinski sud u Vukovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 4.726 4.666 4.506 2.847
2020. 2.847 4.701 3.824 3.696
2021. 3.696 5.043 4.745 4.006
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 13 3 16 16
2020. 11 3 14 14
2021. 12 5 17 17
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 96,57% 231 292 282
2020. 81,34% 353 336 273
2021. 94,09% 308 297 279
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 60 52 57 14 0,49%
2020. 14 27 18 23 0,62%
2021. 23 31 21 34 0,85%