Općinski sud u Pazinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 9.065 8.524 6.467
2020. 6.467 7.755 7.650 6.611
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 21 12 33 33
2020. 19 15 34 33
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 94,03% 277 275 258
2020. 98,65% 315 235 232
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 41 54 45 0,89%
2020. 45 97 81 61 0,92%