Općinski sud u Pazinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 6.467 7.755 7.650 6.611
2021. 6.611 10.324 10.371 6.909
2022. 6.909 10.632 11.337 6.557
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 19 15 34 33
2021. 20 13 33 32
2022. 21 14 35 33
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 98,65% 315 235 232
2021. 100,46% 243 323 324
2022. 106,63% 211 322 344
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 45 97 81 61 0,92%
2021. 61 140 116 85 1,23%
2022. 85 121 118 90 1,37%