Općinski sud u Pazinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 9.065 8.524 6.467
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 21 12 33 33
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 94,03% 277 275 258
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 41 54 45 0,89%