Općinski sud u Pazinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 9.065 8.524 6.467
2020. 6.467 7.755 7.650 6.611
2021. 6.611 10.324 10.371 6.909
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 21 12 33 33
2020. 19 15 34 33
2021. 20 13 33 32
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 94,03% 277 275 258
2020. 98,65% 315 235 232
2021. 100,46% 243 323 324
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 41 54 45 0,89%
2020. 45 97 81 61 0,92%
2021. 61 140 116 85 1,23%