Općinski prekršajni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 3.816 29.232 26.697 6.775
2020. 6.775 21.220 22.594 5.400
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 58 3 61 51
2020. 58 2 60 52
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 91,33% 93 573 523
2020. 106,48% 87 412 439