Općinski prekršajni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 6.775 21.220 22.594 5.400
2021. 5.400 21.404 23.018 3.811
2022. 3.811 15.596 19.258 4.467
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 58 2 60 52
2021. 55 2 57 49
2022. 54 2 56 48
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 106,48% 87 412 439
2021. 107,54% 60 441 475
2022. 123,48% 85 328 405