Općinski sud u Makarskoj

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 4.559 4.827 4.468 4.908
2021. 4.908 6.485 5.758 5.661
2022. 5.661 6.280 6.050 6.074
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 16 2 18 17
2021. 16 2 18 18
2022. 14 2 16 16
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 92,56% 401 284 263
2021. 88,79% 359 360 320
2022. 96,34% 366 393 378
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 184 82 73 193 3,93%
2021. 193 153 189 175 3,09%
2022. 175 148 142 182 3,00%