Općinski sud u Makarskoj

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 5.323 5.185 4.559
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 17 2 19 18
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 97,41% 321 296 288
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 66 110 184 4,65%