Županijski sud u Puli-Pola

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 2.791 4.861 5.302 2.350
2018. 2.350 5.243 5.674 1.918
2019. 1.918 4.255 4.987 1.186
2020. 1.186 4.697 5.168 715
2021. 715 5.188 5.169 752
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 23 3 26 26
2018. 23 2 25 25
2019. 22 3 25 25
2020. 23 2 25 25
2021. 22 0 22 22
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 109,07% 162 187 204
2018. 108,22% 123 210 227
2019. 117,20% 87 170 199
2020. 110,03% 50 188 207
2021. 99,63% 53 236 235
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 91 289 306 74 3,15%
2018. 74 337 355 56 2,92%
2019. 56 308 309 55 4,64%
2020. 55 247 264 38 5,31%
2021. 38 254 267 26 3,46%