Općinski sudovi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 209.710 367.862 343.561 267.335
2020. 267.335 351.552 308.305 310.255
2021. 310.255 426.724 370.748 367.961
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 1.046 357 1.403 1.326
2020. 1.015 377 1.392 1.323
2021. 1.019 356 1.375 1.316
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 93,39% 284 277 259
2020. 87,70% 367 266 233
2021. 86,88% 362 324 282
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 6.892 6.982 7.792 6.082 2,74%
2020. 6.082 6.889 6.756 6.215 2,00%
2021. 6.215 6.428 6.731 6.092 1,66%