Općinski sudovi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 247.348 299.025 302.001 237.870
2018. 237.870 243.954 273.661 203.308
2019. 209.710 367.862 343.561 267.335
2020. 267.335 351.552 308.305 310.255
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 782 329 1.111 1.052
2018. 765 314 1.079 1.054
2019. 1.046 357 1.403 1.326
2020. 1.015 377 1.392 1.323
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 101,00% 287 284 287
2018. 112,18% 271 231 260
2019. 93,39% 284 277 259
2020. 87,70% 367 266 233
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 10.625 10.178 11.895 8.908 3,74%
2018. 8.908 8.903 10.919 6.892 3,39%
2019. 6.892 6.982 7.792 6.082 2,74%
2020. 6.082 6.889 6.756 6.215 2,00%