Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 3.324 5.835 6.312 2.847
2021. 2.847 5.455 6.330 2.111
2022. 2.111 5.562 5.034 2.639
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 20 25 45 44
2021. 20 22 42 43
2022. 20 19 39 38
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 108,17% 165 133 143
2021. 116,04% 122 128 149
2022. 90,51% 191 146 132