Županijski sud u Bjelovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.783 3.727 4.529 983
2021. 983 4.153 4.265 898
2022. 898 3.804 3.613 1.089
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 18 3 21 21
2021. 19 3 22 22
2022. 17 4 21 20
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 121,52% 79 177 216
2021. 102,70% 77 189 194
2022. 94,98% 110 190 181
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 19 211 212 18 1,83%
2021. 18 246 255 10 1,11%
2022. 10 176 162 24 2,20%