Županijski sud u Bjelovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 3.246 5.530 5.748 3.028
2018. 3.028 3.631 4.580 2.081
2019. 2.081 4.166 4.464 1.783
2020. 1.783 3.727 4.529 983
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 19 4 23 23
2018. 16 4 20 20
2019. 19 4 23 23
2020. 18 3 21 21
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 103,94% 192 240 250
2018. 126,14% 166 182 229
2019. 107,15% 146 181 194
2020. 121,52% 79 177 216
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 46 208 248 6 0,20%
2018. 6 155 147 14 0,67%
2019. 14 205 200 19 1,07%
2020. 19 211 212 18 1,83%