Općinski prekršajni sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 3.875 12.705 11.507 5.101
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 27 10 37 36
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 90,57% 162 353 320