Općinski sud u Zlataru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 3.923 8.549 7.591 4.864
2018. 4.864 5.406 6.951 3.315
2019. 3.321 6.795 6.877 3.711
2020. 3.711 6.450 6.568 3.583
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 17 5 22 22
2018. 17 4 21 21
2019. 25 5 30 29
2020. 25 5 30 30
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 88,79% 234 389 345
2018. 128,58% 174 264 339
2019. 101,21% 197 238 241
2020. 101,83% 199 219 223
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 156 129 225 60 1,23%
2018. 60 117 120 57 1,72%
2019. 57 63 80 40 1,25%
2020. 40 84 91 33 0,92%