Upravni sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 3.159 3.503 4.598 2.065
2018. 2.065 4.014 4.719 1.358
2019. 1.358 4.012 3.932 1.438
2020. 1.438 4.216 4.254 1.399
2021. 1.399 5.190 5.079 1.508
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 14 4 18 18
2018. 14 2 16 16
2019. 14 3 17 16
2020. 14 3 17 16
2021. 14 3 17 17
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 131,26% 164 195 255
2018. 117,56% 105 251 295
2019. 98,01% 133 251 246
2020. 100,90% 120 264 266
2021. 97,86% 108 305 299