Trgovački sud u Dubrovniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020.  714 490 675 529
2021. 529 730 791 468
2022. 468 499 617 350
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020.  4 0 4 4
2021. 4 0 4 4
2022. 4 1 5 5
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020.  137,76%  286  123  169
2021.  108,36%  216  183  198
2022. 123,65% 207 100 123
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020.  9 16 16 9  1,70%
2021.  9 116 106 19  4,06%
2022. 19 70 70 19 5,43%