Trgovački sud u Bjelovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 615 670 1.153 581
2021. 581 852 1.020 475
2022. 475 672 774 468
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 5 2 7 7
2021. 5 1 6 6
2022. 4 2 6 6
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 172,09% 184 96 165
2021. 119,72% 170 142 170
2022. 115,18% 221 112 129
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 4 13 11 6 1,03%
2021. 6 17 16 7 1,47%
2022. 7 12 17 5 1,07%