Općinski sud u Kutini

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 3.614 3.711 1.927
2020. 1.927 3.518 3.228 2.203
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 11 1 12 11
2020. 11 1 12 12
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 102,68% 190 329 337
2020. 91,76% 249 293 269
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 34 40 24 1,67%
2020. 24 71 77 18 0,82%