Općinski sud u Kutini

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.927 3.518 3.228 2.203
2021. 2.203 4.283 3.877 2.630
2022. 2.630 4.392 4.663 2.653
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 11 1 12 12
2021. 11 1 12 12
2022. 9 1 10 10
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 91,76% 249 293 269
2021. 90,52% 248 357 323
2022. 106,17% 208 439 466
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 24 71 77 18 0,82%
2021. 18 41 41 18 0,68%
2022. 18 47 50 15 0,57%