Općinski sud u Sisku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 8.849 12.490 12.253 9.083
2018. 9.083 8.295 11.405 5.968
2019. 5.976 9.763 10.458 5.201
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 28 1 29 28
2018. 27 1 28 28
2019. 26 5 31 30
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 98,10% 271 446 438
2018. 137,49 191 296 407
2019. 107,12% 182 325 349
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 53 84 91 46 0,51%
2018. 46 84 90 40 0,67%
2019. 40 71 66 15 0,41%