Trgovački sud u Pazinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 1.934 3.370 2.613 2.691
2018. 2.691 1.835 2.900 1.626
2019. 1.626 1.705 1.944 1.387
2020. 1.387 1.470 1.989 917
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 6 3 9 9
2018. 6 5 11 11
2019. 7 5 12 12
2020. 7 3 10 10
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 77,54% 376 374 290
2018. 158,04% 205 167 264
2019. 114,02% 260 142 162
2020. 135,31% 168 147 199
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 7 10 11 6 0,22%
2018. 6 12 15 3 0,18%
2019. 3 17 14 6 0,43%
2020. 6 131 129 8 0,87%