Trgovački sud u Pazinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.387 1.470 1.989 917
2021. 917 1.382 1.632 727
2022. 727 1.294 1.450 570
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 7 3 10 10
2021. 7 3 10 9
2022. 7 2 9 9
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 135,31% 168 147 199
2021. 118,09% 163 154 181
2022. 112,06% 143 144 161
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 6 131 129 8 0,87%
2021. 8 68 68 8 1,10%
2022. 8 59 54 13 2,28%