Općinski građanski sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 50.791 48.192 44.698 50.664
2020. 50.664 39.221 38.637 50.839
2021. 50.839 50.726 46.269 55.449
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 110 79 189 179
2020. 113 91 204 190
2021. 117 79 196 180
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 92,75% 414 270 250
2020. 98,51% 480 207 204
2021. 91,21% 437 282 257
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 3.629 2.705 3.476 2.677 5,28%
2020. 2.677 2.149 2.374 2.452 4,82%
2021. 2.452 2.180 2.411 2.277 4,11%