Općinski sud u Dubrovniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 8.513 7.116 7.005 8.617
2018. 8.617 6.774 7.514 7.867
2019. 7.877 7.484 6.797 8.494
2020. 8.494 7.501 7.135 8.837
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 26 7 33 29
2018. 28 7 35 33
2019. 32 5 37 34
2020. 31 5 36 35
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 98,44% 449 245 242
2018. 110,92% 382 205 228
2019. 90,82% 456 220 200
2020. 95,12% 452 214 204
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 403 369 370 402 4,67%
2018. 402 340 387 355 4,51%
2019. 355 243 267 264 4,08%
2020. 264 251 249 266 3,01%