Upravni sudovi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 15.105 16.856 19.488 12.473
2018. 12.473 19.456 20.742 11.183
2019. 11.183 19.365 19.948 10.602
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 70 27 97 93
2018. 70 25 95 93
2019. 72 34 106 104
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 115,61% 234 181 210
2018. 106,61% 197 210 224
2019. 103,01% 194 186 192