Upravni sudovi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 10.602 18.090 19.410 9.281
2021. 9.281 18.863 19.975 8.305
2022. 8.305 18.286 18.623 7.964
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 69 35 104 97
2021. 69 29 98 95
2022. 66 26 92 51
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 107,30% 175 186 200 96
2021. 105,90% 152 199 210 87
2022. 101,84% 156 359 365 156