Općinski sud u Virovitici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.903 6.138 5.648 2.371
2021. 2.371 7.033 7.032 2.545
2022. 2.545 7.144 7.574 2.245
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 21 5 26 26
2021. 20 6 26 26
2022. 22 2 24 24
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 92,02% 153 236 217
2021. 99,99% 132 271 270
2022. 106,02% 108 298 316
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 7 9 10 6 0,25%
2021. 6 18 17 7 0,28%
2022. 7 13 19 1 0,04%