Općinski sud u Vukovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 5.155 11.425 10.900 5.670
2018. 5.670 8.216 9.166 4.721
2019. 4.726 4.666 4.506 2.847
2020. 2.847 4.701 3.824 3.696
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 25 6 31 30
2018. 24 7 31 32
2019. 13 3 16 16
2020. 11 3 14 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 95,40% 190 381 363
2018. 111,56% 188 257 286
2019. 96,57% 231 292 282
2020. 81,34% 353 336 273
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 74 70 90 54 0,95%
2018. 54 87 81 60 1,27%
2019. 60 52 57 14 0,58%
2020. 14 27 18 23 0,62%